.Kết quả hình ảnh cho anh than tai
THANTAIXOSO79.NET SOI CẦU MIỀN BẮC CAO CẤP
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ
mới Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã trượt cầu ,ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng ! để nổ tung miền bắc mỗi ngày chỉ có xosothantai79.com.
CHUYÊN SỐ CHUẨN SỐ ĐẸP MỖI NGÀY
۩۞۩ TRÁCH NHIỆM UY TÍN CHIẾN THẮNG ۩۞۩
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới CẦU LÔ 2 SỐ VÍP TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
mới (CẦU LÔ 2 SỐ VÍP TUYỆT MẬT) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 3.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu lô 2 số víp từ hđxs ăn chắc 100% hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!! ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
mới CẦU LÔ 2 SỐ VÍP TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU LÔ 2 SỐ VÍP TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100%
NGÀY CẦU LÔ 2 SỐ VÍP TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% TUYỆT MẬT
mới mới
23/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 29X2 98
22/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 84
21/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 48 80
20/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
19/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 72
18/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 23 17
17/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 83 76
16/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 67
15/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 23 97
14/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 03 14
13/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 63X2
12/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 01 62
11/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 47
10/01/2018 DÀN LÔ TUYỆT MẬT 2 SỐ VÍP TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN LÔ TUYỆT MẬT 97 72
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới CẦU ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
mới (1 con ĐỀ TUYỆT MẬT víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 10.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề tuyệt mật từ hđxs ăn chắc 100% sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!! ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 1.000,000k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
mới CẦU ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100%
NGÀY CẦU ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% TUYỆT MẬT
mới mới
23/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 01
22/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 60
21/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 39
20/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 63
19/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 21
18/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 01
17/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 09
16/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 66
15/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 98
14/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 21
13/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 64
12/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 77
11/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 49
10/01/2018 DÀN ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 44
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới CẦU 3 CÀNG ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
mới (1 con 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 15.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu 3 càng đề tuyệt mật từ hđxs ăn chắc 100% sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!! ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 15 cái 1.000,000k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
mới CẦU 3 CÀNG ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU 3 CÀNG ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100%
NGÀY CẦU 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% TUYỆT MẬT
mới mới
23/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 101
22/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 960
21/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 139
20/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 463
19/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 721
18/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 201
17/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 609
16/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 766
15/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 298
14/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 021
13/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 264
12/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 077
11/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 149
10/01/2018 DÀN 3 CÀNG TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 944
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành độc thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 82 ĂN LÔ 82
22/01/2018 07 ĂN LÔ 07
21/01/2018 80 ĂN LÔ 80
20/01/2018 49 TRƯỢT
19/01/2018 61 ĂN LÔ 61
18/01/2018 62 ĂN LÔ 62X2
17/01/2018 93 ĂN LÔ 93
16/01/2018 06 ĂN LÔ 06
15/01/2018 77 TRƯỢT
14/01/2018 74 TRƯỢT
13/01/2018 50 ĂN LÔ 50
12/01/2018 92 ĂN LÔ 92
11/01/2018 90 ĂN LÔ 90
10/01/2018 05 TRƯỢT
09/01/2018 01 ĂN LÔ 01
08/01/2018 17 ĂN LÔ 17
07/01/2018 46 ĂN LÔ 46
06/01/2018 07 TRƯỢT
05/01/2018 67 ĂN LÔ 67
04/01/2018 24 ĂN LÔ 24
03/01/2018 28 ĂN LÔ 28
02/01/2018 12 TRƯỢT
01/01/2018 62 ĂN LÔ 62
31/12/2017 01 ĂN LÔ 01
30/12/2017 33 ĂN LÔ 33X2
29/12/2017 95 TRƯỢT
28/12/2017 93 ĂN LÔ 93
27/12/2017 98 ĂN LÔ 98X2
26/12/2017 41 ĂN LÔ 41
25/12/2017 05 ĂN LÔ 05
24/12/2017 95 TRƯỢT
23/12/2017 23 ĂN LÔ 23X2
22/12/2017 01 ĂN LÔ 01
21/12/2017 51 ĂN LÔ 51
20/12/2017 35 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 17 ĂN LÔ 17
22/01/2018 14 ĂN LÔ 14X3
21/01/2018 46 TRƯỢT
20/01/2018 38 ĂN LÔ 38
19/01/2018 49 ĂN LÔ 49
18/01/2018 52 ĂN LÔ 52
17/01/2018 36 ĂN LÔ 36
16/01/2018 58 TRƯỢT
15/01/2018 01 ĂN LÔ 01
14/01/2018 10 ĂN LÔ 10
13/01/2018 07 ĂN LÔ 07
12/01/2018 17 ĂN LÔ 17
11/01/2018 41 TRƯỢT
10/01/2018 56 ĂN LÔ 56
08/01/2018 62 ĂN LÔ 62X2
08/01/2018 01 TRƯỢT
07/01/2018 50 ĂN LÔ 50
06/01/2018 89 ĂN LÔ 89
05/01/2018 15 TRƯỢT
04/01/2018 52 ĂN LÔ 52
03/01/2018 64 ĂN LÔ 64
02/01/2018 31 ĂN LÔ 31X2
01/01/2018 49 TRƯỢT
31/12/2017 97 ĂN LÔ 97
30/12/2017 73 ĂN LÔ 73
29/12/2017 87 TRƯỢT
28/12/2017 67 ĂN LÔ 67
27/12/2017 02 ĂN LÔ 02
26/12/2017 71 TRƯỢT
25/12/2017 63 ĂN LÔ 63X2
24/12/2017 31 ĂN LÔ 31
23/12/2017 68 TRƯỢT
22/12/2017 27 ĂN LÔ 27
21/12/2017 69 TRƯỢT
20/12/2017 67 ĂN LÔ 67X2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ
NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 35 53 TRƯỢT
22/01/2018 05 50 ĂN LÔ 50X3
21/01/2018 67 76 ĂN LÔ 76
20/01/2018 37 73 ĂN LÔ 37
19/01/2018 24 42 TRƯỢT
18/01/2018 04 40 ĂN LÔ 04X2
17/01/2018 07 70 ĂN LÔ 70
16/01/2018 58 85 ĂN LÔ 85
15/01/2018 28 82 ĂN LÔ 28X2 82
14/01/2018 02 20 TRƯỢT
13/01/2018 36 63 ĂN LÔ 63X2
12/01/2018 24 42 ĂN LÔ 24
11/01/2018 49 94 ĂN LÔ 49
10/01/2018 69 96 TRƯỢT
08/01/2018 17 71 ĂN LÔ 17
08/01/2018 23 32 ĂN LÔ 32X2
07/01/2018 35 53 ĂN LÔ 53
06/01/2018 14 41 ĂN LÔ 41
05/01/2018 18 81 TRƯỢT
04/01/2018 89 98 TRƯỢT
03/01/2018 69 96 ĂN LÔ 96
02/01/2018 12 21 ĂN LÔ 21
01/01/2018 67 76 ĂN LÔ 67
31/12/2017 28 82 TRƯỢT
30/12/2017 17 71 ĂN LÔ 71
29/12/2017 23 32 ĂN LÔ 23X2 32
28/12/2017 68 86 TRƯỢT
27/12/2017 23 32 ĂN LÔ 32
26/12/2017 28 28 ĂN LÔ 28
25/12/2017 14 41 ĂN LÔ 14X2
24/12/2017 06 60 TRƯỢT
23/12/2017 04 40 TRƯỢT
22/12/2017 02 20 ĂN LÔ 02
21/12/2017 27 72 ĂN LÔ 72
20/12/2017 35 53 ĂN LÔ 53
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 2 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 2
NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 72 00 ĂN XIÊN 72 00
22/01/2018 60 17 ĂN LÔ 60
21/01/2018 60 93 TRƯỢT
20/01/2018 13 70 ĂN LÔ 70
19/01/2018 33 21 ĂN XIÊN 33 21
18/01/2018 14 59 ĂN LÔ 14
17/01/2018 13 72 TRƯỢT
16/01/2018 16 72 ĂN LÔ 16
15/01/2018 05 41 ĂN XIÊN 05 41
14/01/2018 10 05 ĂN LÔ 10
13/01/2018 13 67 ĂN LÔ 13
12/01/2018 36 05 ĂN XIÊN 36 05
11/01/2018 89 27 TRƯỢT
10/01/2018 06 72 ĂN LÔ 72
09/01/2018 01 41 ĂN LÔ 01
08/01/2018 36 60 ĂN XIÊN 36 60
07/01/2018 02 31 TRƯỢT
06/01/2018 43 32 ĂN LÔ 32
05/01/2018 42 03 ĂN LÔ 42
04/01/2018 49 24 ĂN XIÊN 49 24
03/01/2018 80 49 TRƯỢT
02/01/2018 41 80 ĂN LÔ 41
01/01/2018 74 13 TRƯỢT
31/12/2017 72 22 ĂN XIÊN 72 22
30/12/2017 45 31 ĂN LÔ 31X2
29/12/2017 48 31 ĂN LÔ 48X2
28/12/2017 46 72 ĂN XIÊN 46 72
27/12/2017 45 32 ĂN LÔ 32
26/12/2017 45 62 ĂN LÔ 62X2
23/12/2017 85 04 TRƯỢT
24/12/2017 31 87 ĂN XIÊN 31 87
23/12/2017 14 31 ĂN LÔ 14X2
22/12/2017 14 31 TRƯỢT
21/12/2017 80 66 ĂN LÔ 80
20/12/2017 02 68 ĂN XIÊN 02 68
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (3 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 700.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 3 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 3
NGÀY XIÊN 3 KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 80 17 03 ĂN LÔ 17
22/01/2018 23 36 78 ĂN LÔ 36 78
21/01/2018 22 36 80 ĂN XIÊN 22 36 80
20/01/2018 32 10 63 ĂN LÔ 32 63X2
19/01/2018 32 10 76 TRƯỢT
18/01/2018 23 61 14 ĂN LÔ 23 14
17/01/2018 28 53 61 ĂN LÔ 28
16/01/2018 07 87 24 ĂN XIÊN 07X2 87 24
15/01/2018 80 67 97 ĂN LÔ 80 97
14/01/2018 80 01 22 TRƯỢT
13/01/2018 80 68 37 ĂN LÔ 68 37
12/01/2018 18 63 01 ĂN LÔ 18 01
11/01/2018 49 65 81 ĂN LÔ 49
10/01/2018 50 14 82 ĂN XIÊN 50 14 82
09/01/2018 59 64 72 ĂN LÔ 59 64X2
08/01/2018 51 65 74 TRƯỢT
07/01/2018 59 63 97 ĂN LÔ 63X2
06/01/2018 58 63 71 ĂN LÔ 63 71
05/01/2018 58 05 48 ĂN LÔ 05
04/01/2018 37 05 58 ĂN LÔ 37
03/01/2018 28 05 18 ĂN XIÊN 28 05 18
02/01/2018 74 35 23 ĂN LÔ 35X2
01/01/2018 55 15 94 ĂN LÔ 15 94
31/12/2017 55 29 01 ĂN LÔ 29 01
30/12/2017 45 76 95 ĂN LÔ 95
29/12/2017 56 73 27 ĂN XIÊN 56 73X2 27
28/12/2017 55 67 25 ĂN LÔ 67
27/12/2017 61 80 20 ĂN LÔ 80X2 20
26/12/2017 68 32 51 TRƯỢT
25/12/2017 76 62 40 ĂN XIÊN 76 62 40
24/12/2017 76 60 51 ĂN LÔ 76
23/12/2017 75 23 26 ĂN LÔ 23X2 26
22/12/2017 69 15 57 ĂN LÔ 15 57
21/12/2017 69 95 26 ĂN LÔ 95
20/12/2017 69 80 05 ĂN LÔ 80 05
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

mới SOI CẦU XIÊN 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (xiên 4 siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 4 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 4 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY XIÊN 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 29 82 06 48 ĂN LÔ 29X2 82 48
22/01/2018 07 10 34 20 ĂN LÔ 07
21/01/2018 43 07 84 96 ĂN LÔ 43X2 96
20/01/2018 36 46 28 00 ĂN LÔ 36 28X2 00
19/01/2018 40 56 82 29 ĂN LÔ 40 56 29
18/01/2018 04 56 64 39 ĂN LÔ 04X2 39X2
17/01/2018 04 34 76 62 ĂN LÔ 34 76
16/01/2018 08 39 49 62 TRƯỢT
15/01/2018 71 45 23 46 ĂN XIÊN 71 45 23 46
14/01/2018 62 79 57 32 ĂN LÔ 79 32
13/01/2018 63 71 26 59 ĂN LÔ 63X2 59
12/01/2018 51 85 66 92 ĂN LÔ 92
11/01/2018 52 63 40 47 ĂN LÔ 52 47
10/01/2018 97 33 21 52 ĂN LÔ 33X3 97
09/01/2018 95 61 23 73 ĂN XIÊN 95 61 23 73
08/01/2018 97 36 17 81 ĂN LÔ 36 17 81
07/01/2018 57 35 80 46 ĂN LÔ 57 80X2 46
06/01/2018 15 32 46 98 ĂN LÔ 32
05/01/2018 32 83 73 68 ĂN LÔ 83 73 68
04/01/2018 02 32 27 48 TRƯỢT
03/01/2018 68 21 56 67 ĂN LÔ 56X2
02/01/2018 26 98 63 49 ĂN LÔ 98 63
01/01/2018 02 52 87 66 ĂN LÔ 02
31/12/2017 36 26 81 97 ĂN XIÊN 36 26 81 97
30/12/2017 36 49 25 12 ĂN LÔ 12
29/12/2017 69 59 90 48 ĂN LÔ 48X2
28/12/2017 67 42 72 87 ĂN LÔ 67 72
27/12/2017 67 42 98 83 ĂN LÔ 98X2
26/12/2017 15 41 66 23 ĂN XIÊN 15 41 66 23
25/12/2017 51 75 29 49 ĂN LÔ 75X3 49
24/12/2017 53 31 76 42 ĂN LÔ 31 76
23/12/2017 54 31 14 71 ĂN LÔ 14X2
22/12/2017 54 17 87 36 ĂN LÔ 36X2
21/12/2017 50 30 63 27 TRƯỢT
20/12/2017 11 85 31 60 ĂN LÔ 85 31 60
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (4 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công dàn lô 4 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 4 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 77 83 87 40 TRƯỢT
22/01/2018 67 78 87 24 ĂN LÔ 67 78
21/01/2018 02 20 60 10 ĂN LÔ 02
20/01/2018 77 10 93 36 ĂN LÔ 72 36
19/01/2018 72 21 48 59 ĂN LÔ 72 21
18/01/2018 90 15 33 52 ĂN LÔ 15 52
17/01/2018 17 93 32 28 ĂN LÔ 93 28
16/01/2018 06 60 94 50 ĂN LÔ 06 60
15/01/2018 14 41 36 55 ĂN LÔ 41
14/01/2018 14 41 28 50 ĂN LÔ 14 28
13/01/2018 01 10 21 51 ĂN LÔ 51
12/01/2018 60 58 85 36 ĂN LÔ 60 36
11/01/2018 47 05 85 36 ĂN LÔ 47 85X3
10/01/2018 48 74 92 56 ĂN LÔ 48X2 74 56
09/01/2018 47 74 06 50 ĂN LÔ 50
08/01/2018 17 71 58 73 ĂN LÔ 17 73
07/01/2018 16 61 52 39 TRƯỢT
06/01/2018 26 62 71 16 ĂN LÔ 26X3 71
05/01/2018 02 47 37 73 ĂN LÔ 47 37 73
04/01/2018 06 17 71 52 ĂN LÔ 71 52
03/01/2018 47 74 24 65 ĂN LÔ 74X2
02/01/2018 67 76 41 05 ĂN LÔ 76 41
01/01/2018 25 49 62 97 ĂN LÔ 25 62
31/12/2017 23 41 26 88 ĂN LÔ 26 88X2
30/12/2017 20 37 73 63 ĂN LÔ 20 73
29/12/2017 28 51 90 27 ĂN LÔ 27 28
28/12/2017 47 74 82 93 ĂN LÔ 47X3 74 93
27/12/2017 14 41 96 01 ĂN LÔ 14X2 01X2
26/12/2017 13 46 72 06 ĂN LÔ 13 06
25/12/2017 34 42 80 07 TRƯỢT
24/12/2017 62 65 80 48 ĂN LÔ 80 48
23/12/2017 59 89 67 82 ĂN LÔ 59X2 67
22/12/2017 55 63 15 45 ĂN LÔ 15 45X2
21/12/2017 55 26 49 34 ĂN LÔ 55X2 49
20/12/2017 66 88 06 47 ĂN LÔ 88 47X2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (8 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công dàn lô 8 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 8 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 8 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 01 03 17 71 81 98 83 72 ĂN LÔ 01 17 98 72
22/01/2018 10 14 22 23 93 17 71 61 ĂN LÔ 14X3 22 71
21/01/2018 12 11 95 62 80 38 70 48 ĂN LÔ 62X2 80 70 48
20/01/2018 12 13 95 62 80 38 77 48 ĂN LÔ 95X2 62 77 38
19/01/2018 13 31 73 85 45 51 02 49 ĂN LÔ 31X2 85 51 49
18/01/2018 14 17 08 80 09 90 23 32 ĂN LÔ 14 17 08 23
17/01/2018 17 36 63 40 93 83 48 43 ĂN LÔ 36 63 93 83
16/01/2018 16 58 85 06 07 20 51 12 ĂN LÔ 16 85 06 07X2 20
15/01/2018 12 21 11 57 75 36 70 49 ĂN LÔ 21X2 75 49
14/01/2018 03 30 23 47 08 14 81 87 ĂN LÔ 03 30 47 14
13/01/2018 07 70 73 57 13 63 72 28 ĂN LÔ 07 73 13 63X2 72
12/01/2018 05 78 79 17 18 66 72 02 ĂN LÔ 05 17 18 02
11/01/2018 05 50 41 42 29 93 63 81 ĂN LÔ 93
10/01/2018 05 50 75 51 82 97 56 20 ĂN LÔ 50 82 97 56 20X2
09/01/2018 17 71 41 50 18 62 74 24 ĂN LÔ 17 50 62X2
08/01/2018 25 52 60 53 32 58 69 85 ĂN LÔ 60 53X2 32X2 85
07/01/2018 26 62 63 35 51 60 29 ĂN LÔ 63X2 29
06/01/2018 17 71 61 70 41 15 43 58 ĂN LÔ 71 70 41
05/01/2018 11 14 28 58 51 07 47 24 ĂN LÔ 14 51 47
04/01/2018 12 14 02 68 32 24 71 37 ĂN LÔ 14X2 24 71 37
03/01/2018 23 28 30 15 68 96 60 49 ĂN LÔ 23 28 96 60X2
02/01/2018 08 05 26 69 88 63 32 16 ĂN LÔ 88X2 63
01/01/2018 03 05 28 69 59 08 32 16 ĂN LÔ 03 59 32 16
31/12/2017 01 78 57 75 12 36 29 92 ĂN LÔ 01 78 36 29
30/12/2017 73 09 60 18 81 31 45 29 ĂN LÔ 73 60 81 31X2 29
29/12/2017 12 15 23 33 41 48 92 55 ĂN LÔ 15 23X2 41 48X2
28/12/2017 01 25 41 80 24 82 35 67 ĂN LÔ 80X3 35 67
27/12/2017 28 82 02 93 45 69 81 87 ĂN LÔ 28 02 81
26/12/2017 51 53 14 18 61 66 29 72 ĂN LÔ 14 18 66
25/12/2017 51 53 62 63 71 49 75 97 ĂN LÔ 62 63X2 49 75X3
24/12/2017 11 59 68 64 70 71 48 79 ĂN LÔ 11 70X2 48
23/12/2017 45 54 57 36 75 11 71 41 ĂN LÔ 57 36 11 41
22/12/2017 05 50 89 90 87 36 59 24 ĂN LÔ 05 90 24 36X2
21/12/2017 66 03 15 51 64 96 24 50 ĂN LÔ 51 96 24
20/12/2017 77 02 03 95 40 41 10 62 ĂN LÔ 02 41 62
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (6 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 800.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 6 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ
NGÀY ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 01 03 ĂN ĐỀ 01
22/01/2018 50 57 TRƯỢT
21/01/2018 37 39 ĂN ĐỀ 39
20/01/2018 70 72 TRƯỢT
19/01/2018 40 42 TRƯỢT
18/01/2018 40 42 TRƯỢT
17/01/2018 03 05 TRƯỢT
16/01/2018 50 53 TRƯỢT
15/01/2018 80 86 TRƯỢT
14/01/2018 21 23 ĂN ĐỀ 21
13/01/2018 61 63 TRƯỢT
12/01/2018 81 83 TRƯỢT
11/01/2018 30 31 TRƯỢT
10/01/2018 40 41 TRƯỢT
09/01/2018 62 64 ĂN ĐỀ 62
08/01/2018 20 28 TRƯỢT
07/01/2018 50 58 TRƯỢT
06/01/2018 87 89 ĂN ĐỀ 89
05/01/2018 44 55 TRƯỢT
04/01/2018 24 28 TRƯỢT
03/01/2018 13 18 TRƯỢT
02/01/2018 21 23 TRƯỢT
01/01/2018 61 62 ĂN ĐỀ 62
31/12/2017 57 53 TRƯỢT
30/12/2017 81 82 TRƯỢT
29/12/2017 32 37 TRƯỢT
28/12/2017 53 55 TRƯỢT
27/12/2017 12 16 ĂN ĐỀ 16
26/12/2017 01 05 TRƯỢT
25/12/2017 73 75 TRƯỢT
24/12/2017 82 83 TRƯỢT
23/12/2017 69 96 ĂN ĐỀ 69
22/12/2017 96 24 TRƯỢT
21/12/2017 52 53 TRƯỢT
20/12/2017 23 29 TRƯỢT
19/12/2017 18 19 ĂN ĐỀ 18
18/12/2017 75 76 ĂN ĐỀ 75
17/12/2017 42 43 TRƯỢT
16/12/2017 32 34 TRƯỢT
15/12/2017 65 68 ĂN ĐỀ 68
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (8 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 8 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY ĐỀ 8 SỐ CHUẨN XÁC KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 05 06 07 08 71 72 75 78 TRƯỢT
22/01/2018 52 54 56 59 60 62 65 67 ĂN ĐỀ 60
21/01/2018 30 32 35 38 50 52 57 59 TRƯỢT
20/01/2018 50 53 52 57 70 73 75 79 TRƯỢT
19/01/2018 41 43 45 47 80 81 83 85 TRƯỢT
18/01/2018 41 43 45 48 50 53 55 59 TRƯỢT
17/01/2018 02 04 08 09 70 72 75 79 ĂN ĐỀ 09
16/01/2018 56 58 59 52 03 05 06 09 TRƯỢT
15/01/2018 83 85 87 89 30 35 37 38 TRƯỢT
14/01/2018 20 25 27 28 50 51 53 59 TRƯỢT
13/01/2018 60 64 65 69 80 82 83 85 ĂN ĐỀ 64
12/01/2018 80 85 87 89 90 91 93 95 TRƯỢT
11/01/2018 35 36 37 39 13 15 16 19 TRƯỢT
10/01/2018 43 44 46 47 50 51 54 55 ĂN ĐỀ 44
09/01/2018 60 61 65 68 70 71 72 74 TRƯỢT
08/01/2018 23 24 27 22 12 13 16 18 TRƯỢT
07/01/2018 52 53 56 57 40 42 43 47 ĂN ĐỀ 57
06/01/2018 80 82 86 87 40 44 46 48 TRƯỢT
05/01/2018 90 92 93 95 50 52 53 55 TRƯỢT
04/01/2018 20 23 26 27 90 92 94 95 TRƯỢT
03/01/2018 20 23 24 27 12 16 17 18 ĂN ĐỀ 17
02/01/2018 20 27 28 24 10 13 17 18 TRƯỢT
01/01/2018 64 65 67 60 81 82 87 89 TRƯỢT
31/12/2017 50 52 57 59 60 61 62 66 ĂN ĐỀ 59
30/12/2017 80 85 86 89 90 92 95 96 TRƯỢT
29/12/2017 30 33 37 39 50 53 52 57 TRƯỢT
28/12/2017 30 32 35 37 50 52 55 57 TRƯỢT
27/12/2017 10 15 17 19 30 32 36 37 TRƯỢT
26/12/2017 30 32 34 37 02 07 04 06 ĂN ĐỀ 04
25/12/2017 70 71 74 76 01 02 03 05 TRƯỢT
24/12/2017 80 82 83 86 02 03 04 06 ĂN ĐỀ 86
23/12/2017 62 63 65 67 90 92 93 95 TRƯỢT
22/12/2017 20 21 23 29 91 90 95 96 ĂN ĐỀ 21
21/12/2017 50 51 54 59 90 93 95 96 TRƯỢT
20/12/2017 20 24 27 28 90 93 95 98 TRƯỢT
19/12/2017 12 13 14 16 20 23 24 28 TRƯỢT
18/12/2017 70 73 74 79 90 93 95 99 TRƯỢT
17/12/2017 45 46 48 40 23 24 26 28 ĂN ĐỀ 48
16/12/2017 30 31 35 36 21 23 25 29 ĂN ĐỀ 31
15/12/2017 61 63 69 62 01 03 04 08 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới 3 CÀNG 1 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (1 con 3 càng siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ ĐB SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG 1 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 101 ĂN CÀNG 101
22/01/2018 750 TRƯỢT
21/01/2018 739 ĂN ĐỀ 39
20/01/2018 753 TRƯỢT
19/01/2018 743 TRƯỢT
18/01/2018 745 TRƯỢT
17/01/2018 609 ĂN CÀNG 609
16/01/2018 303 TRƯỢT
15/01/2018 580 TRƯỢT
14/01/2018 321 ĂN ĐỀ 21
13/01/2018 264 ĂN CÀNG 264
12/01/2018 487 TRƯỢT
11/01/2018 130 TRƯỢT
10/01/2018 146 TRƯỢT
09/01/2018 362 ĂN ĐỀ 62
08/01/2018 618 TRƯỢT
07/01/2018 653 TRƯỢT
06/01/2018 589 ĂN CÀNG 589
05/01/2018 350 TRƯỢT
04/01/2018 690 TRƯỢT
03/01/2018 517 ĂN ĐỀ 17
02/01/2018 317 TRƯỢT
01/01/2018 561 TRƯỢT
31/12/2017 459 ĂN CÀNG 459
30/12/2017 695 TRƯỢT
29/12/2017 653 TRƯỢT
28/12/2017 755 TRƯỢT
27/12/2017 612 TRƯỢT
26/12/2017 305 TRƯỢT
25/12/2017 473 TRƯỢT
24/12/2017 682 TRƯỢT
23/12/2017 362 TRƯỢT
22/12/2017 521 ĂN CÀNG 521
21/12/2017 754 TRƯỢT
20/12/2017 729 TRƯỢT
19/12/2017 716 TRƯỢT
18/12/2017 875 ĂN ĐỀ 75
17/12/2017 745 TRƯỢT
16/12/2017 531 ĂN CÀNG 531
15/12/2017 568 ĂN ĐỀ 68
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (đầu đuôi siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đầu đuôi chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
mới mới
23/01/2018 đầu 0 đuôi 7 ĂN ĐẦU 0
22/01/2018 đầu 5 đuôi 7 TRƯỢT
21/01/2018 đầu 3 đuôi 7 ĂN ĐẦU 3
20/01/2018 đầu 7 đuôi 3 ĂN ĐUÔI 3
19/01/2018 đầu 8 đuôi 3 TRƯỢT
18/01/2018 đầu 4 đuôi 3 TRƯỢT
17/01/2018 đầu 0 đuôi 9 ĂN ĐỀ 09
16/01/2018 đầu 5 đuôi 6 ĂN ĐUÔI 6
15/01/2018 đầu 8 đuôi 3 TRƯỢT
14/01/2018 đầu 5 đuôi 3 TRƯỢT
13/01/2018 đầu 6 đuôi 1 ĂN ĐẦU 6
12/01/2018 đầu 8 đuôi 7 ĂN ĐUÔI 7
11/01/2018 đầu 3 đuôi 7 TRƯỢT
10/01/2018 đầu 4 đuôi 3 ĂN ĐẦU 4
09/01/2018 đầu 6 đuôi 4 ĂN ĐẦU 6
08/01/2018 đầu 2 đuôi 3 TRƯỢT
07/01/2018 đầu 5 đuôi 2 ĂN ĐẦU 5
06/01/2018 đầu 8 đuôi 9 ĂN ĐỀ 89
05/01/2018 đầu 5 đuôi 7 TRƯỢT
04/01/2018 đầu 9 đuôi 7 TRƯỢT
03/01/2018 đầu 1 đuôi 8 ĂN ĐẦU 1
02/01/2018 đầu 2 đuôi 7 TRƯỢT
01/01/2018 đầu 8 đuôi 2 ĂN ĐUÔI 2
31/12/2017 đầu 5 đuôi 9 ĂN ĐỀ 59
30/12/2017 đầu 9 đuôi 7 TRƯỢT
29/12/2017 đầu 5 đuôi 2 TRƯỢT
28/12/2017 đầu 5 đuôi 5 ĂN ĐUÔI 5
27/12/2017 đầu 1 đuôi 6 ĂN ĐỀ 16
26/12/2017 đầu 3 đuôi 2 TRƯỢT
25/12/2017 đầu 0 đuôi 7 TRƯỢT
24/12/2017 đầu 0 đuôi 6 ĂN ĐUÔI 6
23/12/2017 đầu 6 đuôi 9 ĂN ĐỀ 69
22/12/2017 đầu 2 đuôi 5 ĂN ĐẦU 2
21/12/2017 đầu 5 đuôi 5 ĂN ĐẦU 5
20/12/2017 đầu 9 đuôi 3 TRƯỢT
19/12/2017 đầu 1 đuôi 2 ĂN ĐẦU 1
18/12/2017 đầu 9 đuôi 3 TRƯỢT
17/12/2017 đầu 4 đuôi 3 ĂN ĐẦU 4
16/12/2017 đầu 3 đuôi 1 ĂN ĐỀ 31
15/12/2017 đầu 6 đuôi 5 ĂN ĐẦU 6
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
KẾT QUẢ XỔ SỐ MỖI NGÀY


Soi Cầu Miền Bắc


Đang Oline: