.Kết quả hình ảnh cho anh than tai
THANTAIXOSO79.NET SOI CẦU MIỀN BẮC CAO CẤP
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ
mới Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã trượt cầu ,ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng ! để nổ tung miền bắc mỗi ngày chỉ có xosothantai79.com.
CHUYÊN SỐ CHUẨN SỐ ĐẸP MỖI NGÀY
۩۞۩ TRÁCH NHIỆM UY TÍN CHIẾN THẮNG ۩۞۩
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành độc thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 29 TRƯỢT
21/09/2017 40 ĂN LÔ 40
20/09/2017 95 ĂN LÔ 95X2
19/09/2017 98 ĂN LÔ 98
18/09/2017 69 ĂN LÔ 69
17/09/2017 12 ĂN LÔ 12
16/09/2017 90 ĂN LÔ 90
15/09/2017 14 ĂN LÔ 14
14/09/2017 01 ĂN LÔ 01X2
13/09/2017 09 TRƯỢT
12/09/2017 82 ĂN LÔ 82
11/09/2017 95 ĂN LÔ 95
10/09/2017 99 ĂN LÔ 99
09/09/2017 14 TRƯỢT
08/09/2017 45 ĂN LÔ 45
07/09/2017 03 ĂN LÔ 03
06/09/2017 30 ĂN LÔ 30
05/09/2017 62 ĂN LÔ 62
04/09/2017 49 ĂN LÔ 49X2
03/09/2017 32 TRƯỢT
02/09/2017 75 ĂN LÔ 75
01/09/2017 34 ĂN LÔ 34X3
31/08/2017 36 ĂN LÔ 36
30/08/2017 65 ĂN LÔ 65
29/08/2017 05 TRƯỢT
28/08/2017 54 ĂN LÔ 54
27/08/2017 49 ĂN LÔ 49X2
26/08/2017 43 ĂN LÔ 43
25/08/2017 57 ĂN LÔ 57
24/08/2017 65 TRƯỢT
23/08/2017 45 ĂN LÔ 45
22/08/2017 47 ĂN LÔ 47
21/08/2017 32 ĂN LÔ 32
20/08/2017 45 TRƯỢT
19/08/2017 33 ĂN LÔ 33
18/08/2017 54 ĂN LÔ 54
17/08/2017 47 ĂN LÔ 47
16/08/2017 18 TRƯỢT
15/08/2017 90 ĂN LÔ 90
14/08/2017 52 ĂN LÔ 52
13/08/2017 70 ĂN LÔ 70
12/08/2017 20 ĂN LÔ 20
11/08/2017 31 ĂN LÔ 31
10/08/2017 01 TRƯỢT
09/08/2017 36 ĂN LÔ 36X2
08/08/2017 77 ĂN LÔ 77
07/08/2017 59 ĂN LÔ 59
06/08/2017 74 TRƯỢT
05/08/2017 77 ĂN LÔ 77
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 44 ĂN LÔ 44
21/09/2017 99 TRƯỢT
20/09/2017 23 TRƯỢT
19/09/2017 03 TRƯỢT
18/09/2017 60 TRƯỢT
17/09/2017 62 TRƯỢT
16/09/2017 43 ĂN LÔ 43
15/09/2017 02 ĂN LÔ 02
14/09/2017 64 TRƯỢT
13/09/2017 57 ĂN LÔ 57X2
12/09/2017 60 ĂN LÔ 60
11/09/2017 38 TRƯỢT
10/09/2017 76 ĂN LÔ 76
09/09/2017 31 ĂN LÔ 31
08/09/2017 71 TRƯỢT
07/09/2017 31 TRƯỢT
06/09/2017 04 TRƯỢT
05/09/2017 01 ĂN LÔ 01
04/09/2017 11 ĂN LÔ 11
03/09/2017 03 ĂN LÔ 03
02/09/2017 27 TRƯỢT
01/09/2017 65 ĂN LÔ 65
31/08/2017 95 ĂN LÔ 95
30/08/2017 35 TRƯỢT
29/08/2017 56 ĂN LÔ 56X2
28/08/2017 01 ĂN LÔ 01
27/08/2017 32 TRƯỢT
26/08/2017 30 ĂN LÔ 30
25/08/2017 67 ĂN LÔ 67
24/08/2017 42 ĂN LÔ 42
23/08/2017 61 TRƯỢT
22/08/2017 64 ĂN LÔ 64
21/08/2017 03 ĂN LÔ 03X2
20/08/2017 63 ĂN LÔ 63
19/08/2017 40 TRƯỢT
18/08/2017 74 ĂN LÔ 74
17/08/2017 69 ĂN LÔ 69
16/08/2017 57 ĂN LÔ 57
15/08/2017 78 TRƯỢT
14/08/2017 48 ĂN LÔ 48
13/08/2017 68 TRƯỢT
12/08/2017 39 ĂN LÔ 39
11/08/2017 40 ĂN LÔ 40
10/08/2017 87 ĂN LÔ 87X2
09/08/2017 89 ĂN LÔ 89
08/08/2017 56 TRƯỢT
07/08/2017 70 ĂN LÔ 70
06/08/2017 86 ĂN LÔ 86X2
05/08/2017 07 ĂN LÔ 07
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ
NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 26 62 ĂN LÔ 26 62
21/09/2017 05 91 ĂN LÔ 91
20/09/2017 99 60 ĂN LÔ 99 60
19/09/2017 34 95 ĂN LÔ 34
18/09/2017 38 95 TRƯỢT
17/09/2017 30 93 ĂN LÔ 30X2
16/09/2017 33 39 ĂN LÔ 39
15/09/2017 07 56 ĂN LÔ 07 56
14/09/2017 01 60 ĂN LÔ 01X2 60
13/09/2017 05 61 TRƯỢT
12/09/2017 05 64 TRƯỢT
11/09/2017 19 60 ĂN LÔ 19
10/09/2017 13 56 ĂN LÔ 56
09/09/2017 10 68 ĂN LÔ 68
08/09/2017 01 10 ĂN LÔ 01
07/09/2017 38 83 TRƯỢT
06/09/2017 14 41 ĂN LÔ 14
05/09/2017 23 32 ĂN LÔ 23
04/09/2017 27 74 ĂN LÔ 74
03/09/2017 06 60 TRƯỢT
02/09/2017 02 90 ĂN LÔ 02
01/09/2017 90 82 TRƯỢT
31/08/2017 52 31 ĂN LÔ 31
30/08/2017 44 68 ĂN LÔ 68
29/08/2017 66 87 ĂN LÔ 66
28/08/2017 43 68 ĂN LÔ 68
27/08/2017 66 02 ĂN LÔ 66 02
26/08/2017 24 56 TRƯỢT
25/08/2017 56 64 ĂN LÔ 64
24/08/2017 59 69 ĂN LÔ 69
23/08/2017 87 90 ĂN LÔ 87
22/08/2017 01 31 ĂN LÔ 01 31
21/08/2017 40 60 TRƯỢT
20/08/2017 74 26 ĂN LÔ 26
19/08/2017 59 20 ĂN LÔ 59X3
18/08/2017 24 70 ĂN LÔ 24
17/08/2017 29 87 ĂN LÔ 29 87
16/08/2017 42 70 ĂN LÔ 42
15/08/2017 35 69 TRƯỢT
14/08/2017 23 64 ĂN LÔ 23
13/08/2017 22 60 ĂN LÔ 60
12/08/2017 89 98 ĂN LÔ 98X2
11/08/2017 14 38 ĂN LÔ 14X2
10/08/2017 49 98 TRƯỢT
09/08/2017 16 80 ĂN LÔ 16
08/08/2017 36 63 ĂN LÔ 63
07/08/2017 12 29 TRƯỢT
06/08/2017 05 50 ĂN LÔ 05
05/08/2017 51 20 ĂN LÔ 51
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 2 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 2
NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 55 22 ĂN XIÊN 55X2 22
21/09/2017 36 24 TRƯỢT
20/09/2017 35 59 ĂN LÔ 35
19/09/2017 46 37 ĂN LÔ 46
18/09/2017 46 10 ĂN LÔ 10
17/09/2017 37 90 ĂN XIÊN 37 90
16/09/2017 99 75 ĂN LÔ 75
15/09/2017 72 97 TRƯỢT
14/09/2017 72 98 ĂN LÔ 98X2
13/09/2017 75 99 ĂN LÔ 99X2
12/09/2017 13 54 ĂN XIÊN 13 54
11/09/2017 79 31 ĂN LÔ 31
10/09/2017 79 46 TRƯỢT
09/09/2017 71 43 ĂN LÔ 43
08/09/2017 71 99 ĂN LÔ 99
07/09/2017 02 43 ĂN XIÊN 02 43
06/09/2017 01 70 ĂN LÔ 01X2 70
05/09/2017 93 01 ĂN LÔ 01
04/09/2017 90 19 TRƯỢT
03/09/2017 93 10 ĂN LÔ 10X2
02/09/2017 74 48 ĂN LÔ 48
01/09/2017 57 49 ĂN LÔ 49
31/08/2017 73 84 ĂN XIÊN 73 84
30/08/2017 05 84 ĂN LÔ 84
29/08/2017 74 56 ĂN LÔ 56X2
28/08/2017 23 59 ĂN XIÊN 23 59
27/08/2017 51 68 TRƯỢT
26/08/2017 23 53 ĂN LÔ 23
25/08/2017 03 53 ĂN XIÊN 53 03
24/08/2017 18 75 TRƯỢT
23/08/2017 89 14 ĂN LÔ 14
22/08/2017 84 54 ĂN LÔ 84
21/08/2017 00 87 ĂN XIÊN 00 87
20/08/2017 44 31 ĂN XIÊN 44 31
18/08/2017 34 80 ĂN LÔ 80
17/08/2017 49 72 TRƯỢT
16/08/2017 49 59 ĂN XIÊN 49 59
15/08/2017 64 95 ĂN XIÊN 64 95
14/08/2017 46 59 ĂN LÔ 46
13/08/2017 64 47 ĂN LÔ 64
12/08/2017 95 37 ĂN LÔ 95
11/08/2017 31 12 ĂN XIÊN 31 12
10/08/2017 94 73 ĂN LÔ 73
09/08/2017 09 94 TRƯỢT
08/08/2017 78 29 ĂN LÔ 78
07/08/2017 59 40 ĂN LÔ 59
06/08/2017 65 58 ĂN XIÊN 65 58
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (3 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 700.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 3 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 3
NGÀY XIÊN 3 KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 07 39 14 ĂN XIÊN 07 39 14
21/09/2017 53 40 07 ĂN LÔ 40
20/09/2017 90 58 76 ĂN LÔ 76
19/09/2017 14 08 68 ĂN XIÊN 14 08 68
18/09/2017 41 30 12 ĂN LÔ 30 12
17/09/2017 46 02 84 TRƯỢT
16/09/2017 37 90 85 ĂN LÔ 90 85
15/09/2017 75 14 02 ĂN LÔ 14 02
14/09/2017 36 01 79 ĂN XIÊN 36 01X2 79
13/09/2017 38 60 08 ĂN LÔ 38 60X2
12/09/2017 31 50 95 ĂN LÔ 95
11/09/2017 28 91 36 ĂN LÔ 18 36
10/09/2017 15 96 75 ĂN XIÊN 15 96 75
09/09/2017 27 70 31 ĂN LÔ 27 31
08/09/2017 31 12 54 TRƯỢT
07/09/2017 03 54 36 ĂN LÔ 03 54
06/09/2017 54 66 43 ĂN LÔ 66
05/09/2017 27 54 64 ĂN LÔ 27 64
04/09/2017 01 30 81 TRƯỢT
03/09/2017 27 30 47 ĂN LÔ 47
02/09/2017 27 31 50 ĂN LÔ 31X2 50
01/09/2017 45 68 52 TRƯỢT
31/08/2017 45 64 52 TRƯỢT
30/08/2017 74 83 10 ĂN LÔ 10
29/08/2017 43 36 98 ĂN LÔ 98
28/08/2017 45 82 10 TRƯỢT
27/08/2017 47 83 90 ĂN LÔ 83 90
26/08/2017 43 58 21 ĂN XIÊN 43 58 21
25/08/2017 94 80 57 ĂN LÔ 94X2 57
24/08/2017 36 61 89 ĂN LÔ 36 61
23/08/2017 70 76 10 ĂN XIÊN 70 76 10
22/08/2017 60 92 73 ĂN XIÊN 60 92 73
21/08/2017 36 08 90 ĂN LÔ 36 90
20/08/2017 00 94 37 ĂN LÔ 00 37
19/08/2017 60 65 77 TRƯỢT
18/08/2017 72 31 29 ĂN XIÊN 72 31 29X2
17/08/2017 01 12 87 ĂN XIÊN 01 12X2 87
16/08/2017 79 23 92 ĂN LÔ 79 92
15/08/2017 70 21 91 ĂN LÔ 70 91X2
14/08/2017 10 13 69 ĂN LÔ 13
13/08/2017 45 53 28 ĂN XIÊN 45 53 28
12/08/2017 08 31 63 ĂN LÔ 08 63
11/08/2017 09 45 93 ĂN LÔ 45X2 93
10/08/2017 03 21 74 TRƯỢT
09/08/2017 45 68 84 ĂN LÔ 68 84
08/08/2017 53 74 19 ĂN XIÊN 53 74 19
07/08/2017 07 19 60 ĂN LÔ 07 60
06/08/2017 05 82 92 ĂN LÔ 05 92
05/08/2017 07 93 16 ĂN LÔ 07 93
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

mới SOI CẦU XIÊN 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (xiên 4 siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 4 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 4 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY XIÊN 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 29 44 76 55 ĂN LÔ 44 55X2
21/09/2017 70 49 08 25 ĂN LÔ 70 49 25
20/09/2017 73 94 21 23 ĂN LÔ 73 21X2
19/09/2017 34 59 62 06 ĂN LÔ 34 06
18/09/2017 22 82 62 97 ĂN LÔ 22 97
17/09/2017 95 24 76 45 ĂN XIÊN 95 24 76 45
16/09/2017 36 70 41 23 ĂN LÔ 36 23
15/09/2017 13 01 31 45 ĂN LÔ 01X2 13
14/09/2017 80 26 43 29 TRƯỢT
13/09/2017 80 69 29 89 ĂN LÔ 69X2 89
12/09/2017 90 79 59 60 ĂN LÔ 90X3 60
11/09/2017 95 83 46 34 ĂN LÔ 95 83
10/09/2017 91 36 29 84 TRƯỢT
09/09/2017 67 15 24 87 ĂN XIÊN 67 15 24 87
08/09/2017 68 43 35 60 ĂN LÔ 35 60
07/09/2017 61 74 49 99 ĂN LÔ 61 74X2 99
06/09/2017 53 68 72 87 ĂN LÔ 53 87
05/09/2017 60 39 43 59 ĂN LÔ 60x2 59
04/09/2017 60 95 99 22 ĂN XIÊN 60X2 95 99 22
03/09/2017 81 46 28 19 ĂN LÔ 46 28 19
02/09/2017 38 64 57 81 TRƯỢT
01/09/2017 37 64 60 96 ĂN LÔ 37 60
31/08/2017 83 26 37 54 ĂN LÔ 83X2 26 54
30/08/2017 75 95 21 14 ĂN LÔ 75 21X2
29/08/2017 55 10 21 41 ĂN LÔ 55 41
28/08/2017 20 73 99 30 ĂN XIÊN 20 73 99 30
27/08/2017 82 35 73 87 ĂN LÔ 82 35X2
26/08/2017 84 32 19 40 TRƯỢT
25/08/2017 00 10 68 24 ĂN LÔ 00 10
24/08/2017 68 45 38 29 ĂN LÔ 45 38 29
23/08/2017 68 52 49 81 ĂN LÔ 68 49
22/08/2017 96 20 45 80 ĂN LÔ 20 80
21/08/2017 54 07 21 15 ĂN XIÊN 54 07X2 21 15
20/08/2017 60 57 69 90 ĂN LÔ 57X2
19/08/2017 68 45 10 39 ĂN LÔ 68 10X2
18/08/2017 60 89 54 84 ĂN LÔ 60 54 84
17/08/2017 44 53 90 77 ĂN LÔ 53 90
16/08/2017 68 57 89 09 ĂN LÔ 57 09
15/08/2017 68 57 75 24 ĂN LÔ 75
14/08/2017 68 99 34 55 ĂN XIÊN 68 99 34 55
13/08/2017 68 70 59 03 ĂN LÔ 70
12/08/2017 60 49 83 28 ĂN LÔ 60 83 28
11/08/2017 59 41 83 00 ĂN LÔ 83 00
10/08/2017 96 44 61 10 ĂN LÔ 44 10
09/08/2017 19 25 95 74 ĂN LÔ 19 95 74
08/08/2017 20 09 16 45 ĂN LÔ 20
07/08/2017 10 45 67 70 ĂN XIÊN 10 45X2 67 70
06/08/2017 20 63 15 66 ĂN LÔ 63 66
05/08/2017 75 03 15 60 ĂN LÔ 75X2 03X3
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (4 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công dàn lô 4 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 4 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 92 47 74 51 TRƯỢT
21/09/2017 02 20 86 94 ĂN LÔ 86X2
20/09/2017 36 20 99 60 ĂN LÔ 99 60
19/09/2017 17 58 69 90 ĂN LÔ 17 69X2 90
18/09/2017 87 60 01 10 ĂN LÔ 01 10
17/09/2017 12 81 99 00 ĂN LÔ 12 00 81
16/09/2017 43 83 85 27 ĂN LÔ 43 85
15/09/2017 65 83 98 36 TRƯỢT
14/09/2017 60 05 30 78 ĂN LÔ 60 30
13/09/2017 60 01 30 79 ĂN LÔ 60X2
12/09/2017 60 81 31 46 ĂN LÔ 60 46
11/09/2017 54 45 71 85 ĂN LÔ 45 85
10/09/2017 15 73 23 95 ĂN LÔ 15 23
09/09/2017 53 48 76 00 ĂN LÔ 53X2 76
08/09/2017 37 74 19 27 ĂN LÔ 74 19
07/09/2017 37 26 02 43 ĂN LÔ 02 43
06/09/2017 73 28 30 95 ĂN LÔ 28 30 95
05/09/2017 73 38 50 13 ĂN LÔ 38 50
04/09/2017 70 63 27 47 ĂN LÔ 47X2
03/09/2017 99 43 68 10 ĂN LÔ 99X2 10X2
02/09/2017 99 57 85 05 ĂN LÔ 99 85 05
01/09/2017 49 95 35 97 ĂN LÔ 49 35
31/08/2017 45 87 35 24 ĂN LÔ 87 24
30/08/2017 57 60 81 76 ĂN LÔ 81 76
29/08/2017 38 83 74 50 ĂN LÔ 38 50
28/08/2017 50 05 37 08 TRƯỢT
27/08/2017 24 90 50 68 ĂN LÔ 50 90
26/08/2017 21 45 54 75 ĂN LÔ 21 45 75
25/08/2017 12 49 31 90 ĂN LÔ 31 90
24/08/2017 15 03 49 85 ĂN LÔ 15 49X2
23/08/2017 74 62 34 28 TRƯỢT
22/08/2017 15 29 01 41 ĂN LÔ 15 01 41
21/08/2017 20 46 76 83 ĂN LÔ 20 83X2
20/08/2017 93 43 00 45 ĂN LÔ 43 00
19/08/2017 66 65 37 19 ĂN LÔ 66X2
18/08/2017 10 30 68 60 ĂN LÔ 30X2 60
17/08/2017 33 47 16 60 ĂN LÔ 33X2 47
16/08/2017 33 74 86 95 ĂN LÔ 74 86X2 95
15/08/2017 31 06 34 22 ĂN LÔ 31 34
14/08/2017 48 84 77 61 ĂN LÔ 48
13/08/2017 33 70 49 64 ĂN LÔ 70 64
12/08/2017 37 41 56 74 ĂN LÔ 56 74
11/08/2017 21 95 59 79 ĂN LÔ 21 79
10/08/2017 82 69 58 22 ĂN LÔ 82X2
09/08/2017 64 18 54 36 ĂN LÔ 64 36X2
08/08/2017 65 18 49 87 ĂN LÔ 65 49 87X2
07/08/2017 65 83 13 94 ĂN LÔ 65 13
06/08/2017 10 46 73 65 ĂN LÔ 46 65
05/08/2017 51 49 61 11 ĂN LÔ 51 61X2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (8 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công dàn lô 8 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 8 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 8 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 55 14 41 15 88 38 39 61 ĂN LÔ 55X2 14 41 38 39
21/09/2017 58 07 70 02 28 31 55 43 ĂN LÔ 70 28X2 43
20/09/2017 59 53 63 72 76 84 45 99 ĂN LÔ 72X2 76 45X2 99
19/09/2017 59 60 25 26 17 73 23 37 ĂN LÔ 25 26 17
18/09/2017 59 06 60 20 83 10 68 18 ĂN LÔ 06X2 83 10
17/09/2017 15 72 37 68 87 95 82 90 ĂN LÔ 15 37 95 90
16/09/2017 45 96 22 85 99 27 72 11 ĂN LÔ 45 85 11
15/09/2017 02 54 14 41 80 74 99 89 ĂN LÔ 01 54X2 14 74 89
14/09/2017 02 20 39 06 28 64 75 51 ĂN LÔ 20 28 51
13/09/2017 07 79 59 40 27 38 82 34 ĂN LÔ 59 40 38 82 34
12/09/2017 00 01 13 05 38 58 59 95 ĂN LÔ 00 13 95
11/09/2017 43 38 83 45 70 50 77 31 ĂN LÔ 83 45 31
10/09/2017 43 38 83 46 56 70 59 87 ĂN LÔ 43 56 87
09/09/2017 02 43 07 76 67 53 12 47 ĂN LÔ 43 67 53X2
08/09/2017 43 72 80 97 61 57 12 30 ĂN LÔ 80 61 30
07/09/2017 03 93 39 41 22 43 54 75 ĂN LÔ 03 41 22 43 54
06/09/2017 01 38 83 58 37 53 77 46 ĂN LÔ 01X2 53 77X2 46
05/09/2017 64 68 29 54 60 37 13 49 ĂN LÔ 64 29 60x2
04/09/2017 24 28 55 79 60 73 49 13 ĂN LÔ 55 79 60X2 49X2
03/09/2017 66 10 52 40 45 61 32 30 ĂN LÔ 10X2 40
02/09/2017 83 31 20 55 68 75 99 27 ĂN LÔ 31X2 75 99
01/09/2017 52 13 36 43 69 04 72 57 ĂN LÔ 69X2 36 72
31/08/2017 46 64 95 53 73 84 02 14 ĂN LÔ 95 73 84 14
30/08/2017 24 42 84 79 29 14 75 05 ĂN LÔ 84 79 75
29/08/2017 45 28 21 47 56 72 60 08 ĂN LÔ 47 56X2 72 60
28/08/2017 76 83 95 73 60 63 53 27 ĂN LÔ 95 73 27
27/08/2017 82 83 60 09 26 54 47 96 ĂN LÔ 82 83 60 96
26/08/2017 43 83 33 24 94 65 68 82 ĂN LÔ 43 33 65
25/08/2017 49 94 30 07 67 75 15 31 ĂN LÔ 94X2 30 67 31
24/08/2017 36 45 54 80 83 68 42 10 ĂN LÔ 36 45 42
23/08/2017 36 99 45 22 49 74 75 51 ĂN LÔ 45 49 51
22/08/2017 38 83 99 63 47 74 26 59 ĂN LÔ 38 99 47 26
21/08/2017 00 43 34 39 98 71 65 57 ĂN LÔ 00 34X2 98 57
20/08/2017 00 44 69 82 43 45 54 70 ĂN LÔ 00 44 82 43
19/08/2017 00 75 68 60 70 80 83 95 ĂN LÔ 75 68 80 83
18/08/2017 06 12 15 51 14 39 83 54 ĂN LÔ 06 51 54 83
17/08/2017 03 30 15 70 75 49 80 59 ĂN LÔ 03 75X2
16/08/2017 74 24 57 59 68 38 72 76 ĂN LÔ 74 57 59 38 76
15/08/2017 21 99 29 79 65 24 57 93 ĂN LÔ 29 79X2 65 93
14/08/2017 40 59 01 14 33 60 68 99 ĂN LÔ 40 14 68 99
13/08/2017 98 99 69 07 70 22 39 92 ĂN LÔ 98 07 70 39
12/08/2017 09 17 39 46 54 60 47 99 ĂN LÔ 09 39 60 47X2
11/08/2017 37 73 12 41 49 54 70 83 ĂN LÔ 12 54X2 83
10/08/2017 59 46 10 90 94 04 21 53 ĂN LÔ 46 10 53
09/08/2017 06 60 57 94 82 61 34 89 ĂN LÔ 57X2 89
08/08/2017 01 16 19 85 93 57 80 46 ĂN LÔ 19 93X2 57 46
07/08/2017 10 14 67 21 43 57 75 90 ĂN LÔ 10 67 57 90
06/08/2017 46 60 65 59 66 70 21 01 ĂN LÔ 46 65 60 66
05/08/2017 11 12 15 03 26 04 75 39 ĂN LÔ 03X3 26 39
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (6 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 6 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ
NGÀY ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 84 94 TRƯỢT
21/09/2017 79 97 TRƯỢT
20/09/2017 73 79 ĂN ĐỀ 73
19/09/2017 94 96 TRƯỢT
18/09/2017 07 08 TRƯỢT
17/09/2017 42 47 TRƯỢT
16/09/2017 81 85 ĂN ĐỀ 85
15/09/2017 54 57 TRƯỢT
14/09/2017 42 47 TRƯỢT
13/09/2017 51 76 TRƯỢT
12/09/2017 95 97 ĂN ĐỀ 95
11/09/2017 61 69 TRƯỢT
10/09/2017 01 07 TRƯỢT
09/09/2017 14 16 TRƯỢT
08/09/2017 30 70 ĂN ĐỀ 30
07/09/2017 14 36 TRƯỢT
06/09/2017 45 65 TRƯỢT
05/09/2017 01 95 TRƯỢT
04/09/2017 50 10 TRƯỢT
03/09/2017 07 70 TRƯỢT
02/09/2017 10 31 ĂN ĐỀ 31
01/09/2017 21 27 TRƯỢT
31/08/2017 70 74 TRƯỢT
30/08/2017 01 03 ĂN ĐỀ 03
29/08/2017 92 94 TRƯỢT
28/08/2017 35 52 TRƯỢT
27/08/2017 20 72 TRƯỢT
26/08/2017 20 27 TRƯỢT
25/08/2017 90 97 TRƯỢT
24/08/2017 12 49 ĂN ĐỀ 49
23/08/2017 70 72 TRƯỢT
22/08/2017 12 10 TRƯỢT
21/08/2017 83 87 TRƯỢT
20/08/2017 03 93 TRƯỢT
19/08/2017 40 49 ĂN ĐỀ 49
18/08/2017 01 10 TRƯỢT
17/08/2017 60 68 TRƯỢT
16/08/2017 82 86 TRƯỢT
15/08/2017 30 37 TRƯỢT
14/08/2017 20 25 ĂN ĐỀ 25
13/08/2017 90 98 TRƯỢT
12/08/2017 60 69 TRƯỢT
11/08/2017 90 92 TRƯỢT
10/08/2017 52 47 TRƯỢT
09/08/2017 16 19 ĂN ĐỀ 16
08/08/2017 52 74 TRƯỢT
07/08/2017 52 32 TRƯỢT
06/08/2017 28 61 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (8 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 800.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 8 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY ĐỀ 8 SỐ CHUẨN XÁC KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 83 85 87 88 91 93 97 98 ĂN ĐỀ 87
21/09/2017 74 75 78 79 90 94 98 99 TRƯỢT
20/09/2017 74 75 78 83 84 87 88 89 TRƯỢT
19/09/2017 95 97 98 99 23 25 26 27 TRƯỢT
18/09/2017 33 34 37 38 01 02 04 09 ĂN ĐỀ 01
17/09/2017 41 43 48 49 21 23 27 28 TRƯỢT
16/09/2017 82 83 87 84 91 92 95 97 TRƯỢT
15/09/2017 51 52 53 58 01 02 04 06 TRƯỢT
14/09/2017 31 34 36 37 40 14 46 48 ĂN ĐỀ 40
13/09/2017 50 52 54 57 70 71 75 76 TRƯỢT
12/09/2017 91 92 94 98 41 42 45 47 TRƯỢT
11/09/2017 62 64 67 68 81 82 84 87 TRƯỢT
10/09/2017 03 04 06 08 71 72 73 76 TRƯỢT
09/09/2017 12 15 17 18 02 05 06 08 ĂN ĐỀ 15
08/09/2017 32 34 35 36 72 75 76 78 TRƯỢT
07/09/2017 10 12 16 18 30 32 35 37 TRƯỢT
06/09/2017 40 42 46 49 60 62 68 69 ĂN ĐỀ 69
05/09/2017 02 05 06 09 90 92 93 98 TRƯỢT
04/09/2017 52 54 56 57 12 15 16 17 ĂN ĐỀ 57
03/09/2017 02 05 06 09 72 74 75 76 TRƯỢT
02/09/2017 12 15 16 17 30 32 35 37 TRƯỢT
01/09/2017 25 28 29 60 61 62 67 69 TRƯỢT
31/08/2017 75 78 79 10 12 14 17 19 TRƯỢT
30/08/2017 04 05 07 09 60 61 63 65 TRƯỢT
29/08/2017 10 13 14 17 18 91 97 94 TRƯỢT
28/08/2017 50 51 54 55 31 32 38 37 ĂN ĐỀ 55
27/08/2017 23 24 26 27 70 74 76 78 TRƯỢT
26/08/2017 24 25 26 28 50 53 56 57 TRƯỢT
25/08/2017 92 93 95 99 30 32 35 37 ĂN ĐỀ 99
24/08/2017 10 12 15 19 40 42 45 47 TRƯỢT
23/08/2017 10 12 16 18 73 75 78 13 TRƯỢT
22/08/2017 14 15 18 11 40 42 44 46 ĂN ĐỀ 44
21/08/2017 80 81 85 88 10 12 17 13 ĂN ĐỀ 81
20/08/2017 02 04 06 08 90 92 94 96 TRƯỢT
19/08/2017 50 54 57 59 42 44 47 48 TRƯỢT
18/08/2017 00 04 08 09 11 14 18 19 TRƯỢT
17/08/2017 63 64 67 61 01 03 04 09 TRƯỢT
16/08/2017 80 85 87 89 60 65 68 69 ĂN ĐỀ 85
15/08/2017 34 38 39 33 60 61 67 69 TRƯỢT
14/08/2017 98 99 96 95 21 28 29 24 TRƯỢT
13/08/2017 98 99 96 95 30 31 37 39 TRƯỢT
12/08/2017 60 61 65 66 90 91 94 96 ĂN ĐỀ 66
11/08/2017 20 21 24 29 94 95 98 99 TRƯỢT
10/08/2017 40 41 42 48 50 52 57 59 ĂN ĐỀ 57
09/08/2017 10 12 14 15 40 42 46 48 TRƯỢT
08/08/2017 50 51 57 59 70 71 75 76 TRƯỢT
07/08/2017 50 51 57 59 30 34 37 39 TRƯỢT
06/08/2017 21 23 24 26 61 62 63 69 ĂN ĐỀ 63
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới 3 CÀNG 1 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (1 con 3 càng siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ ĐB SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG 1 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 587 ĂN CÀNG 587
21/09/2017 379 TRƯỢT
20/09/2017 273 ĂN ĐỀ 73
19/09/2017 527 TRƯỢT
18/09/2017 507 TRƯỢT
17/09/2017 627 TRƯỢT
16/09/2017 485 ĂN CÀNG 485
15/09/2017 756 ĂN ĐỀ 56
14/09/2017 547 TRƯỢT
13/09/2017 476 TRƯỢT
12/09/2017 795 ĂN CÀNG 795
11/09/2017 981 TRƯỢT
10/09/2017 503 TRƯỢT
09/09/2017 517 TRƯỢT
08/09/2017 730 ĂN CÀNG 730
07/09/2017 236 TRƯỢT
06/09/2017 469 ĂN ĐỀ 69
05/09/2017 590 TRƯỢT
04/09/2017 157 ĂN ĐỀ 57
03/09/2017 370 TRƯỢT
02/09/2017 516 TRƯỢT
01/09/2017 820 TRƯỢT
31/08/2017 372 TRƯỢT
30/08/2017 303 ĂN CÀNG 303
29/08/2017 398 ĂN ĐỀ 98
28/08/2017 653 TRƯỢT
27/08/2017 276 TRƯỢT
26/08/2017 723 TRƯỢT
25/08/2017 899 ĂN CÀNG 899
24/08/2017 917 TRƯỢT
23/08/2017 376 TRƯỢT
22/08/2017 716 TRƯỢT
21/08/2017 981 ĂN CÀNG 981
20/08/2017 390 TRƯỢT
19/08/2017 254 TRƯỢT
18/08/2017 319 TRƯỢT
17/08/2017 261 TRƯỢT
16/08/2017 985 ĂN CÀNG 985
15/08/2017 231 ĂN ĐỀ 31
14/08/2017 298 TRƯỢT
13/08/2017 497 TRƯỢT
12/08/2017 164 TRƯỢT
11/08/2017 192 TRƯỢT
10/08/2017 757 ĂN CÀNG 757
09/08/2017 216 ĂN ĐỀ 16
08/08/2017 154 TRƯỢT
07/08/2017 954 TRƯỢT
06/08/2017 129 TRƯỢT
05/08/2017 153 TRƯỢT
04/08/2017 308 ĂN CÀNG 308
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (đầu đuôi siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đầu đuôi chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
mới mới
22/09/2017 đầu 9 đuôi 7 ĂN ĐUÔI 7
21/09/2017 đầu 9 đuôi 7 TRƯỢT
20/09/2017 đầu 8 đuôi 4 TRƯỢT
19/09/2017 đầu 2 đuôi 6 ĂN ĐUÔI 6
18/09/2017 đầu 0 đuôi 1 ĂN ĐỀ 01
17/09/2017 đầu 2 đuôi 3 TRƯỢT
16/09/2017 đầu 9 đuôi 7 TRƯỢT
15/09/2017 đầu 5 đuôi 4 ĂN ĐẦU 5
14/09/2017 đầu 4 đuôi 1 ĂN ĐẦU 4
13/09/2017 đầu 5 đuôi 2 TRƯỢT
12/09/2017 đầu 9 đuôi 2 ĂN ĐẦU 9
11/09/2017 đầu 8 đuôi 2 TRƯỢT
10/09/2017 đầu 7 đuôi 2 TRƯỢT
09/09/2017 đầu 1 đuôi 5 ĂN ĐỀ 15
08/09/2017 đầu 3 đuôi 5 ĂN ĐẦU 3
07/09/2017 đầu 3 đuôi 0 TRƯỢT
06/09/2017 đầu 6 đuôi 5 ĂN ĐẦU 6
05/09/2017 đầu 9 đuôi 0 TRƯỢT
04/09/2017 đầu 1 đuôi 0 TRƯỢT
03/09/2017 đầu 7 đuôi 5 ĂN ĐẦU 7
02/09/2017 đầu 3 đuôi 1 ĂN ĐỀ 31
01/09/2017 đầu 6 đuôi 1 TRƯỢT
31/08/2017 đầu 7 đuôi 1 TRƯỢT
30/08/2017 đầu 0 đuôi 5 ĂN ĐẦU 0
29/08/2017 đầu 9 đuôi 2 ĂN ĐẦU 9
28/08/2017 đầu 3 đuôi 2 TRƯỢT
27/08/2017 đầu 7 đuôi 2 TRƯỢT
26/08/2017 đầu 2 đuôi 3 ĂN ĐUÔI 3
25/08/2017 đầu 9 đuôi 2 ĂN ĐẦU 9
24/08/2017 đầu 1 đuôi 2 TRƯỢT
23/08/2017 đầu 7 đuôi 6 TRƯỢT
22/08/2017 đầu 1 đuôi 4 ĂN ĐUÔI 4
21/08/2017 đầu 1 đuôi 2 TRƯỢT
20/08/2017 đầu 0 đuôi 2 ĂN ĐẦU 0
19/08/2017 đầu 4 đuôi 5 ĂN ĐẦU 4
18/08/2017 đầu 1 đuôi 0 TRƯỢT
17/08/2017 đầu 6 đuôi 9 TRƯỢT
16/08/2017 đầu 8 đuôi 5 ĂN ĐỀ 85
15/08/2017 đầu 6 đuôi 0 TRƯỢT
14/08/2017 đầu 2 đuôi 0 ĂN ĐẦU 2
13/08/2017 đầu 3 đuôi 8 TRƯỢT
12/08/2017 đầu 6 đuôi 9 ĂN ĐẦU 6
11/08/2017 đầu 9 đuôi 0 TRƯỢT
10/08/2017 đầu 5 đuôi 9 ĂN ĐẦU 5
09/08/2017 đầu 1 đuôi 6 ĂN ĐỀ 16
08/08/2017 đầu 5 đuôi 2 TRƯỢT
07/08/2017 đầu 3 đuôi 4 TRƯỢT
06/08/2017 đầu 2 đuôi 6 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
KẾT QUẢ XỔ SỐ MỖI NGÀY


Soi Cầu Miền Bắc


Đang Oline: