THANTAIXOSO79.NET SOI CẦU MIỀN BẮC CAO CẤP
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ
mới Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã trượt cầu ,ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng ! để nổ tung miền bắc mỗi ngày chỉ có xosothantai79.com.
CHUYÊN SỐ CHUẨN SỐ ĐẸP MỖI NGÀY
۩۞۩ TRÁCH NHIỆM UY TÍN CHIẾN THẮNG ۩۞۩
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới CẦU LÔ 1 SỐ VÍP TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
mới (CẦU LÔ 1 SỐ VÍP TUYỆT MẬT) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 3.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu lô 1 số víp từ hđxs ăn chắc 100% hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!! ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
mới CẦU LÔ 1 SỐ VÍP TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU LÔ 1 SỐ VÍP TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100%
NGÀY CẦU LÔ 1 SỐ VÍP TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% TUYỆT MẬT
mới mới
18/07/2018 94 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
17/07/2018 39 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 39X2
16/07/2018 03 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 03
15/07/2018 58 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 58
14/07/2018 28 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 28
13/07/2018 55 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 55
12/07/2018 77 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 77
11/07/2018 49 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 49
10/07/2018 92 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
09/07/2018 95 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 95
08/07/2018 59 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 59
07/07/2018 73 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 73
06/07/2018 84 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 84
05/07/2018 99 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 99
04/07/2018 16 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 16X2
03/07/2018 34 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 34X2
02/07/2018 63 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 63
01/07/2018 90 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
30/06/2018 95 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 95
29/06/2018 89 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 89
28/06/2018 81 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 81
27/06/2018 96 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 96
26/06/2018 65 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 65
25/06/2018 93 ĂN LÔ TUYỆT MẬT 93
24/06/2018 21 TRƯỢT LÔ TUYỆT MẬT
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới CẦU ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
mới (1 con ĐỀ TUYỆT MẬT víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 10.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề tuyệt mật từ hđxs ăn chắc 100% sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!! ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 1.000,000k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
mới CẦU ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100%
NGÀY CẦU ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% TUYỆT MẬT
mới mới
18/07/2018 69 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 69
17/07/2018 13 TRƯỢT ĐỀ TUYỆT MẬT
16/07/2018 71 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 71
15/07/2018 40 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 40
14/07/2018 23 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 23
13/07/2018 01 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 01
12/07/2018 65 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 65
11/07/2018 54 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 54
10/07/2018 57 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 57
09/07/2018 45 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 45
08/07/2018 99 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 99
07/07/2018 67 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 67
06/07/2018 14 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 14
05/07/2018 59 TRƯỢT ĐỀ TUYỆT MẬT
04/07/2018 95 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 95
03/07/2018 30 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 30
02/07/2018 87 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 87
01/07/2018 17 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 17
30/06/2018 42 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 42
29/06/2018 83 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 83
28/06/2018 49 TRƯỢT ĐỀ TUYỆT MẬT
27/06/2018 98 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 98
26/06/2018 92 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 92
25/06/2018 83 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 83
24/06/2018 49 ĂN ĐỀ TUYỆT MẬT 49
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới CẦU 3 CÀNG ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
mới (1 con 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 15.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu 3 càng đề tuyệt mật từ hđxs ăn chắc 100% sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!! ✔ Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 15 cái 1.000,000k )
✔ Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Nạp Thẻ Tại Đây
mới CẦU 3 CÀNG ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU 3 CÀNG ĐỀ ( 1 số ) TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100%
NGÀY CẦU 3 CÀNG ĐỀ TUYỆT MẬT TỪ HĐXS MIỀN BẮC ĂN CHẮC 100% TUYỆT MẬT
mới mới
18/07/2018 669 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 669
17/07/2018 313 TRƯỢT CÀNG TUYỆT MẬT
16/07/2018 371 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 371
15/07/2018 740 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 740
14/07/2018 023 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 023
13/07/2018 401 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 401
12/07/2018 965 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 965
11/07/2018 854 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 854
10/07/2018 157 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 157
09/07/2018 845 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 845
08/07/2018 299 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 299
07/07/2018 967 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 967
06/07/2018 514 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 514
05/07/2018 259 TRƯỢT CÀNG TUYỆT MẬT
04/07/2018 995 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 995
03/07/2018 530 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 530
02/07/2018 587 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 587
01/07/2018 017 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 017
30/06/2018 442 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 442
29/06/2018 983 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 983
28/06/2018 549 TRƯỢT CÀNG TUYỆT MẬT
27/06/2018 098 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 098
26/06/2018 992 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 992
25/06/2018 883 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 883
24/06/2018 249 ĂN CÀNG TUYỆT MẬT 249
TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT TUYỆT MẬT
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành độc thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 27 ĂN LÔ 27
17/07/2018 53 TRƯỢT
16/07/2018 29 ĂN LÔ 29
15/07/2018 18 ĂN LÔ 18
14/07/2018 81 ĂN LÔ 81
13/07/2018 24 TRƯỢT
12/07/2018 27 ĂN LÔ 27X2
11/07/2018 68 ĂN LÔ 68
10/07/2018 15 ĂN LÔ 15
09/07/2018 98 TRƯỢT
08/07/2018 48 ĂN LÔ 48
07/07/2018 27 ĂN LÔ 27
06/07/2018 49 ĂN LÔ 49
05/07/2018 79 TRƯỢT
04/07/2018 82 ĂN LÔ 82X2
03/07/2018 04 ĂN LÔ 04
02/07/2018 71 ĂN LÔ 71
01/07/2018 59 ĂN LÔ 59
30/06/2018 35 TRƯỢT
29/06/2018 78 ĂN LÔ 78
28/06/2018 53 ĂN LÔ 53
27/06/2018 84 ĂN LÔ 84
26/06/2018 82 ĂN LÔ 82X2
25/06/2018 17 ĂN LÔ 17
24/06/2018 54 TRƯỢT
23/06/2018 80 ĂN LÔ 80
22/06/2018 87 TRƯỢT
21/06/2018 91 TRƯỢT
20/06/2018 56 TRƯỢT
19/06/2018 36 ĂN LÔ 36
18/06/2018 24 ĂN LÔ 24X2
17/06/2018 54 ĂN LÔ 54
16/06/2018 67 TRƯỢT
15/06/2018 77 ĂN LÔ 77
14/06/2018 71 ĂN LÔ 71
13/06/2018 76 ĂN LÔ 76
12/06/2018 84 ĂN LÔ 84X2
11/06/2018 12 TRƯỢT
10/06/2018 90 ĂN LÔ 90
09/06/2018 62 ĂN LÔ 62
08/06/2018 61 ĂN LÔ 61
07/06/2018 71 TRƯỢT
06/06/2018 59 ĂN LÔ 59
05/06/2018 46 ĂN LÔ 46
04/06/2018 38 ĂN LÔ 38
03/06/2018 84 ĂN LÔ 84
02/06/2018 62 ĂN LÔ 62
01/06/2018 11 TRƯỢT
31/05/2018 11 ĂN LÔ 11
30/05/2018 62 ĂN LÔ 62
29/05/2018 46 ĂN LÔ 46
28/05/2018 74 TRƯỢT
27/05/2018 23 ĂN LÔ 23
26/05/2018 34 ĂN LÔ 34
25/05/2018 70 ĂN LÔ 70
24/05/2018 18 ĂN LÔ 18
23/05/2018 72 ĂN LÔ 72X2
22/05/2018 67 TRƯỢT
21/05/2018 71 ĂN LÔ 71
20/05/2018 68 ĂN LÔ 68
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 53 ĂN LÔ 53X2
17/07/2018 16 ĂN LÔ 16X2
16/07/2018 63 TRƯỢT
15/07/2018 49 ĂN LÔ 49
14/07/2018 56 ĂN LÔ 56
13/07/2018 16 ĂN LÔ 16X2
12/07/2018 63 TRƯỢT
11/07/2018 46 ĂN LÔ 46X2
10/07/2018 69 ĂN LÔ 69
09/07/2018 57 ĂN LÔ 57
08/07/2018 83 TRƯỢT
07/07/2018 59 ĂN LÔ 59
06/07/2018 31 ĂN LÔ 31x2
05/07/2018 15 ĂN LÔ 15
04/02/2018 93 TRƯỢT
03/07/2018 34 ĂN LÔ 34X2
02/07/2018 47 ĂN LÔ 47
01/07/2018 17 ĂN LÔ 17
30/06/2018 80 ĂN LÔ 80X2
29/06/2018 13 TRƯỢT
28/06/2018 80 ĂN LÔ 80
27/06/2018 37 TRƯỢT
26/06/2018 55 ĂN LÔ 55
25/06/2018 81 ĂN LÔ 81
24/06/2018 00 TRƯỢT
23/06/2018 40 TRƯỢT
22/06/2018 37 TRƯỢT
21/06/2018 16 TRƯỢT
20/06/2018 76 TRƯỢT
19/06/2018 72 TRƯỢT
18/06/2018 34 ĂN LÔ 34
17/06/2018 46 TRƯỢT
16/06/2018 21 ĂN LÔ 21
15/06/2018 53 ĂN LÔ 53X2
14/06/2018 18 ĂN LÔ 18
13/06/2018 80 TRƯỢT
12/06/2018 16 ĂN LÔ 16
11/06/2018 49 ĂN LÔ 49
10/06/2018 67 ĂN LÔ 67X4
09/06/2018 73 ĂN LÔ 73
08/06/2018 46 ĂN LÔ 46X2
07/06/2018 14 ĂN LÔ 14
06/06/2018 36 TRƯỢT
05/06/2018 93 ĂN LÔ 93X2
04/06/2018 86 ĂN LÔ 86
03/06/2018 23 ĂN LÔ 23
02/06/2018 52 TRƯỢT
01/06/2018 53 ĂN LÔ 53
31/05/2018 54 ĂN LÔ 54X2
30/05/2018 11 ĂN LÔ 11
29/05/2018 74 ĂN LÔ 74
28/05/2018 52 ĂN LÔ 52
27/05/2018 26 TRƯỢT
26/05/2018 62 ĂN LÔ 62
25/05/2018 69 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ
NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 13 31 TRƯỢT
17/07/2018 17 71 ĂN LÔ 17
16/07/2018 18 81 ĂN LÔ 18
15/07/2018 23 32 ĂN LÔ 23
14/07/2018 18 81 ĂN LÔ 81
13/07/2018 14 41 ĂN LÔ 14
12/07/2018 16 61 ĂN LÔ 16
11/07/2018 56 65 ĂN LÔ 56
10/07/2018 48 84 ĂN LÔ 48
09/07/2018 47 74 TRƯỢT
08/07/2018 34 43 ĂN LÔ 34
07/07/2018 69 96 ĂN LÔ 69X2
06/07/2018 24 42 ĂN LÔ 24
05/07/2018 24 42 TRƯỢT
04/07/2018 28 82 ĂN LÔ 82X2
03/07/2018 16 61 ĂN LÔ 61
02/07/2018 89 98 ĂN LÔ 98
01/07/2018 37 73 ĂN LÔ 73
30/06/2018 67 76 ĂN LÔ 76
29/06/2018 36 63 TRƯỢT
28/06/2018 01 10 ĂN LÔ 10
27/06/2018 16 61 ĂN LÔ 16
26/06/2018 28 82 ĂN LÔ 82X2
25/06/2018 39 93 ĂN LÔ 39 93
24/06/2018 27 72 ĂN LÔ 27 72
23/06/2018 38 83 TRƯỢT
22/06/2018 04 40 ĂN LÔ 04
21/06/2018 56 65 ĂN LÔ 56X2
20/06/2018 16 61 ĂN LÔ 61
19/06/2018 09 90 ĂN LÔ 09 90X2
18/06/2018 38 83 TRƯỢT
17/06/2018 08 80 ĂN LÔ 08
16/06/2018 47 74 ĂN LÔ 74
15/06/2018 35 53 ĂN LÔ 35 53X2
14/06/2018 48 84 ĂN LÔ 84
13/06/2018 58 85 TRƯỢT
12/06/2018 48 84 ĂN LÔ 84X2
11/06/2018 38 83 ĂN LÔ 83
10/06/2018 09 90 ĂN LÔ 90
09/06/2018 27 72 ĂN LÔ 27 72
08/06/2018 29 92 TRƯỢT
07/06/2018 49 94 ĂN LÔ 49
06/06/2018 19 91 ĂN LÔ 19X2
05/06/2018 18 81 TRƯỢT
04/06/2018 25 52 ĂN LÔ 52
03/06/2018 23 32 ĂN LÔ 23
02/06/2018 12 21 ĂN LÔ 12
01/06/2018 15 51 TRƯỢT
31/05/2018 49 94 ĂN LÔ 49
30/05/2018 36 63 ĂN LÔ 36 63
29/05/2018 08 80 ĂN LÔ 80
28/05/2018 34 43 TRƯỢT
27/05/2018 15 51 ĂN LÔ 15
26/05/2018 49 94 ĂN LÔ 49
25/05/2018 45 54 ĂN LÔ 45
24/05/2018 35 53 ĂN LÔ 53
23/05/2018 36 63 TRƯỢT
22/05/2018 06 60 ĂN LÔ 60X2
21/05/2018 01 10 ĂN LÔ 01 10
20/05/2018 24 42 ĂN LÔ 24
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 2 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 2
NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 51 78 TRƯỢT
17/07/2018 35 72 ĂN XIÊN 35 72
16/07/2018 39 72 ĂN LÔ 72
15/07/2018 78 21 ĂN LÔ 21X2
14/07/2018 96 26 ĂN LÔ 96
13/07/2018 97 63 TRƯỢT
12/07/2018 16 65 ĂN XIÊN 16 65
11/07/2018 16 93 ĂN LÔ 93
10/07/2018 81 16 ĂN LÔ 81
09/07/2018 80 16 ĂN LÔ 80
08/07/2018 59 18 ĂN XIÊN 59 18
07/07/2018 95 33 TRƯỢT
06/07/2018 52 94 ĂN LÔ 94x2
05/07/2018 74 99 ĂN LÔ 99
04/07/2018 82 70 ĂN LÔ 82X2
03/07/2018 83 35 ĂN XIÊN 83 35
02/07/2018 63 83 ĂN LÔ 63
01/07/2018 16 82 TRƯỢT
30/06/2018 43 95 ĂN XIÊN 43 95
29/06/2018 49 95 ĂN LÔ 49
28/06/2018 34 64 ĂN LÔ 34
27/06/2018 65 74 ĂN XIÊN 65 74
26/06/2018 50 69 TRƯỢT
25/06/2018 50 90 ĂN LÔ 90
24/06/2018 65 91 ĂN LÔ 91
23/06/2018 64 87 ĂN LÔ 64
22/06/2018 83 54 ĂN LÔ 83
21/06/2018 52 72 ĂN XIÊN 52 72X2
20/06/2018 74 53 ĂN LÔ 53
19/06/2018 12 94 TRƯỢT
18/06/2018 79 91 ĂN LÔ 91
17/06/2018 81 78 ĂN XIÊN 81 78
16/06/2018 42 80 TRƯỢT
15/06/2018 91 77 ĂN LÔ 77
14/06/2018 18 45 ĂN LÔ 18
13/06/2018 08 52 ĂN XIÊN 08 52
12/06/2018 67 93 ĂN LÔ 67
11/06/2018 65 93 ĂN LÔ 65
10/06/2018 65 92 TRƯỢT
09/06/2018 71 88 ĂN XIÊN 71 88
08/06/2018 73 88 ĂN LÔ 88
07/06/2018 70 84 ĂN XIÊN 70 84
06/06/2018 70 53 TRƯỢT
05/06/2018 80 44 ĂN XIÊN 80X2 44
04/06/2018 80 70 ĂN LÔ 80
03/06/2018 84 46 ĂN LÔ 84
02/06/2018 80 71 ĂN XIÊN 71 80
01/06/2018 80 45 ĂN LÔ 80
31/05/2018 84 45 TRƯỢT
30/05/2018 86 45 ĂN LÔ 86
29/05/2018 38 41 ĂN LÔ 38
28/05/2018 80 61 ĂN XIÊN 80 61
27/05/2018 80 47 ĂN LÔ 80
26/05/2018 80 44 TRƯỢT
25/05/2018 10 48 ĂN LÔ 48X2
24/05/2018 82 18 ĂN XIÊN 82 18
23/05/2018 82 27 ĂN LÔ 82
22/05/2018 42 67 TRƯỢT
21/05/2018 83 62 ĂN LÔ 62
20/05/2018 88 38 ĂN LÔ 88
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (3 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 700.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 3 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 3
NGÀY XIÊN 3 KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 01 27 56 ĂN XIÊN 01 27 56
16/07/2018 50 43 82 ĂN LÔ 50
16/07/2018 02 28 68 TRƯỢT
15/07/2018 90 88 57 ĂN XIÊN 90 88 57
14/07/2018 30 80 57 ĂN LÔ 30
13/07/2018 03 80 55 ĂN LÔ 55
12/07/2018 33 57 10 ĂN LÔ 33 10
11/07/2018 30 58 14 TRƯỢT
10/07/2018 04 21 49 ĂN LÔ 21 49
09/07/2018 02 61 95 ĂN LÔ 95
08/07/2018 02 34 58 ĂN LÔ 34 58
07/07/2018 01 57 72 ĂN LÔ 57X2 72
06/07/2018 29 86 00 ĂN LÔ 86
05/07/2018 21 97 18 ĂN XIÊN 21 97 18
04/07/2018 24 95 53 ĂN LÔ 95 53
03/07/2018 82 65 97 TRƯỢT
02/07/2018 89 90 15 ĂN LÔ 90
01/07/2018 84 92 17 ĂN LÔ 92 17
30/06/2018 88 92 71 ĂN LÔ 88 92
29/06/2018 89 29 90 ĂN LÔ 89 29
28/06/2018 80 17 03 ĂN XIÊN 80 17 03
27/06/2018 80 98 42 ĂN LÔ 98 42
26/06/2018 83 92 65 ĂN XIÊN 83 92X2 65
25/06/2018 98 81 34 ĂN LÔ 81 34
24/06/2018 47 98 71 TRƯỢT
23/06/2018 74 53 89 ĂN XIÊN 74 53 89
22/06/2018 28 36 45 ĂN LÔ 36 45
21/06/2018 25 97 36 ĂN LÔ 97 36
20/06/2018 56 09 63 ĂN LÔ 63
19/06/2018 65 23 80 ĂN LÔ 65 80
18/06/2018 65 53 84 ĂN LÔ 53 84
17/06/2018 64 21 49 ĂN LÔ 64X2
16/06/2018 48 02 98 ĂN XIÊN 48 02 98X2
15/06/2018 58 80 19 ĂN LÔ 80
14/06/2018 48 65 95 ĂN LÔ 65 95
13/06/2018 87 38 73 ĂN LÔ 73
12/06/2018 14 38 43 ĂN LÔ 14
11/06/2018 21 67 98 ĂN XIÊN 21 67 98
10/06/2018 31 12 77 ĂN LÔ 31 77
09/06/2018 11 32 45 ĂN LÔ 45
08/06/2018 06 24 48 ĂN XIÊN 06 24X2 48X2
07/06/2018 07 36 53 TRƯỢT
06/06/2018 60 59 70 ĂN LÔ 60 59
05/06/2018 22 23 67 ĂN LÔ 23
04/06/2018 10 72 26 ĂN LÔ 10 72
03/06/2018 14 72 23 ĂN XIÊN 14 72 23
02/06/2018 19 73 10 ĂN LÔ 19 73
01/06/2018 14 72 23 ĂN LÔ 14 72X2
31/05/2018 17 76 43 TRƯỢT
30/05/2018 14 72 23 ĂN LÔ 14 72
29/05/2018 19 72 64 ĂN LÔ 19X2
28/05/2018 11 72 23 ĂN LÔ 23X2
27/05/2018 12 77 23 ĂN XIÊN 12 77 23
26/05/2018 18 64 25 ĂN XIÊN 18 64 25
25/05/2018 11 68 35 ĂN LÔ 11 35
24/05/2018 18 22 86 ĂN LÔ 18
23/05/2018 18 87 22 ĂN LÔ 87 22
22/05/2018 65 84 30 ĂN LÔ 65 30X2
21/05/2018 65 89 37 TRƯỢT
20/05/2018 67 53 16 ĂN LÔ 16
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

mới SOI CẦU XIÊN 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (xiên 4 siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 4 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 4 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY XIÊN 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 12 30 53 78 ĂN LÔ 30 53X2
17/07/2018 16 24 31 58 ĂN XIÊN 16X2 24 31 58
16/07/2018 16 41 90 18 ĂN LÔ 41 90 18
15/07/2018 36 12 54 73 ĂN LÔ 36 54 73
14/07/2018 23 63 75 98 ĂN LÔ 23X3 75
13/07/2018 29 61 57 98 ĂN LÔ 61X3 98
12/07/2018 53 42 83 19 ĂN XIÊN 53 42 83 19
11/07/2018 32 27 68 71 ĂN LÔ 68 71X2
10/07/2018 37 94 81 48 ĂN LÔ 94 81 48
09/07/2018 32 75 80 29 ĂN LÔ 80 29
08/07/2018 32 53 96 41 ĂN LÔ 53 41
07/07/2018 23 52 00 61 ĂN LÔ 23 61
06/07/2018 92 02 84 14 ĂN LÔ 02 84 14x2
05/07/2018 93 29 95 81 ĂN LÔ 29 95
04/07/2018 93 04 65 42 TRƯỢT
03/07/2018 30 81 77 95 ĂN LÔ 30 95X2
02/07/2018 37 79 65 47 ĂN LÔ 79 47
01/07/2018 29 67 85 96 ĂN XIÊN 29 67 85 96
30/06/2018 27 67 80 48 ĂN LÔ 80X2
29/06/2018 72 32 19 01 ĂN LÔ 72 01
28/06/2018 84 62 79 91 ĂN LÔ 91
27/06/2018 84 24 49 70 ĂN LÔ 84 49
26/06/2018 84 28 77 93 ĂN LÔ 77 93
25/06/2018 83 28 17 21 ĂN LÔ 83 17
24/06/2018 00 57 41 54 TRƯỢT
23/06/2018 01 81 93 67 ĂN LÔ 67X2
22/06/2018 04 49 76 68 ĂN LÔ 04 68
21/06/2018 00 43 80 16 ĂN LÔ 00
20/06/2018 50 04 82 67 ĂN LÔ 50X2 82X2
19/06/2018 54 04 71 90 ĂN XIÊN 54 04 71 90X2
18/06/2018 50 02 83 98 TRƯỢT
17/06/2018 87 22 91 36 ĂN LÔ 87X2 91 36
16/06/2018 70 36 21 67 ĂN LÔ 21
15/06/2018 72 47 61 17 ĂN LÔ 47X2 17
14/06/2018 72 45 38 04 ĂN LÔ 72 04X2
13/06/2018 36 78 82 43 ĂN LÔ 78 82 43
12/06/2018 85 14 40 67 ĂN LÔ 14 67
11/06/2018 83 40 47 76 ĂN LÔ 83 47
10/06/2018 54 04 90 17 ĂN LÔ 04 90 17
09/06/2018 01 28 98 84 ĂN XIÊN 01 28 98 84
08/06/2018 11 98 70 28 ĂN LÔ 70
07/06/2018 12 71 08 18 ĂN LÔ 12 18
06/06/2018 11 62 87 38 ĂN LÔ 11 38
05/06/2018 11 54 43 69 ĂN LÔ 54 43
04/06/2018 11 53 34 63 ĂN LÔ 11 63
03/06/2018 10 52 31 59 ĂN LÔ 10X2 59
02/06/2018 11 52 35 62 ĂN LÔ 11 35 62
01/06/2018 10 54 31 69 ĂN LÔ 69
31/05/2018 11 54 69 49 ĂN XIÊN 11 54X2 69 49
30/05/2018 10 45 35 96 ĂN LÔ 10 35
29/05/2018 11 46 66 95 ĂN LÔ 46 95
28/05/2018 10 51 31 64 ĂN LÔ 10 64
27/05/2018 17 51 34 68 ĂN LÔ 17 34 68
26/05/2018 10 51 34 69 ĂN LÔ 10X2 34
25/05/2018 70 86 21 55 ĂN LÔ 21X2 55
24/05/2018 52 84 18 34 ĂN LÔ 52X2 18
23/05/2018 57 87 11 35 ĂN LÔ 87
22/05/2018 16 36 52 71 ĂN XIÊN 16 36 52 71
21/05/2018 16 71 36 65 ĂN LÔ 16 71
20/05/2018 57 70 30 88 ĂN LÔ 70 88
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (4 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công dàn lô 4 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 4 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 77 56 65 83 ĂN LÔ 77 56 65X2 83
17/07/2018 45 54 47 74 ĂN LÔ 74X2
16/07/2018 39 93 60 86 ĂN LÔ 60 86
15/07/2018 12 21 04 40 ĂN LÔ 21X2 40
14/07/2018 45 38 83 58 ĂN LÔ 83
13/07/2018 04 40 47 74 TRƯỢT
12/07/2018 89 98 78 87 ĂN LÔ 98 78
11/07/2018 68 86 38 83 ĂN LÔ 68
10/07/2018 68 86 12 21 ĂN LÔ 12X2 21
09/07/2018 34 43 29 92 ĂN LÔ 34 29
08/07/2018 58 85 27 72 ĂN LÔ 58 72
07/07/2018 16 61 27 72 ĂN LÔ 16 61 27 72
06/07/2018 29 92 08 80 TRƯỢT
05/07/2018 25 52 68 86 ĂN LÔ 68X2
04/07/2018 24 42 59 95 ĂN LÔ 59 95
03/07/2018 31 19 51 93 ĂN LÔ 19 51
02/07/2018 77 82 23 32 ĂN LÔ 32
01/07/2018 58 85 04 40 ĂN LÔ 58 85
30/06/2018 04 40 58 85 TRƯỢT
29/06/2018 01 10 15 51 ĂN LÔ 01 15X2 51
28/06/2018 37 73 39 93 ĂN LÔ 73
27/06/2018 56 65 36 63 ĂN LÔ 65
26/06/2018 26 65 46 81 ĂN LÔ 65 46
25/06/2018 27 72 52 84 ĂN LÔ 27 72
24/06/2018 90 82 20 49 ĂN LÔ 82 49
23/06/2018 91 30 87 37 ĂN LÔ 30 37
22/06/2018 06 60 84 97 ĂN LÔ 84
21/06/2018 16 61 99 87 ĂN LÔ 61 99
20/06/2018 13 07 70 90 ĂN LÔ 13 07 70
19/06/2018 01 01 59 95 ĂN LÔ 95
18/06/2018 02 08 80 88 ĂN LÔ 80 88
17/06/2018 47 74 08 31 ĂN LÔ 47 08
16/06/2018 47 74 14 31 ĂN LÔ 74 14
15/06/2018 34 43 83 17 ĂN LÔ 83X2 17
14/06/2018 19 30 77 80 ĂN LÔ 30 80
13/06/2018 27 72 67 76 ĂN LÔ 27 76
12/06/2018 48 84 16 61 ĂN LÔ 84X2 16
11/06/2018 67 76 47 74 ĂN LÔ 67 47
10/06/2018 67 76 85 34 ĂN LÔ 67X4 34
09/06/2018 06 60 90 21 TRƯỢT
08/06/2018 89 98 23 32 ĂN LÔ 23X2
07/06/2018 18 81 39 93 ĂN LÔ 18
06/06/2018 14 41 47 60 ĂN LÔ 60
05/06/2018 19 91 46 70 ĂN LÔ 19 46
04/06/2018 24 42 38 83 ĂN LÔ 42 38 83
03/06/2018 12 21 47 74 ĂN LÔ 74
02/06/2018 12 21 19 91 ĂN LÔ 12 19 91
01/06/2018 12 21 19 91 ĂN LÔ 12 21X2 91
31/05/2018 12 21 19 91 ĂN LÔ 12X2 21 91
30/05/2018 28 82 35 53 ĂN LÔ 28 35
29/05/2018 12 21 19 91 ĂN LÔ 12 21 19X2
28/05/2018 17 71 45 54 ĂN LÔ 71 54
27/05/2018 12 21 19 91 ĂN LÔ 12 21 91
26/05/2018 38 83 26 62 ĂN LÔ 38X2 62
25/05/2018 12 21 89 98 ĂN LÔ 21X2
24/05/2018 27 72 29 92 ĂN LÔ 27 92
23/05/2018 12 21 19 91 ĂN LÔ 91
22/05/2018 14 44 91 56 ĂN LÔ 14 91
21/05/2018 16 44 48 23 ĂN LÔ 16 23
20/05/2018 68 23 32 89 ĂN LÔ 68
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (8 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công dàn lô 8 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 8 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 8 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 27 72 35 53 56 65 49 94 ĂN LÔ 27 53X2 56 65X2 49
17/07/2018 17 71 06 60 16 61 09 90 ĂN LÔ 17 60 16X2 09
16/07/2018 72 09 90 26 53 45 34 38 ĂN LÔ 72 90 26 34 38
15/07/2018 73 35 53 57 78 36 49 04 ĂN LÔ 73 57 36 49
14/07/2018 24 42 63 69 21 31 75 15 ĂN LÔ 24 21 31X2 75
13/07/2018 16 61 55 77 29 92 02 20 ĂN LÔ 16X2 61X3 55 02
12/07/2018 16 61 49 94 08 80 56 65 ĂN LÔ 16 08X2 65
11/07/2018 17 71 03 30 49 94 68 86 ĂN LÔ 71X2 49 94 68
10/07/2018 16 61 24 42 12 21 48 84 ĂN LÔ 42 12X2 21 48
09/07/2018 47 71 69 96 23 32 39 93 ĂN LÔ 71 69 23 39X2 93
08/07/2018 18 63 29 92 34 53 59 96 ĂN LÔ 18 34 53 59
07/07/2018 56 65 39 93 13 31 27 72 ĂN LÔ 56X2 31 27 72
06/07/2018 68 86 64 49 94 17 52 87 ĂN LÔ 86 49 94X2 87
05/07/2018 99 89 98 17 15 85 58 97 ĂN LÔ 99 98 15 58 97
04/07/2018 44 77 16 82 31 86 24 42 ĂN LÔ 77 16X2 82X2
03/07/2018 29 92 89 83 65 34 72 04 ĂN LÔ 29 92 83 34X2 04
02/07/2018 29 92 05 50 48 84 46 64 ĂN LÔ 84
01/07/2018 28 82 59 95 17 71 07 70 ĂN LÔ 59 95 17
30/06/2018 59 95 08 80 37 73 06 60 ĂN LÔ 95 80X2 06
29/06/2018 13 31 49 97 11 78 33 83 ĂN LÔ 49 97 78 83
28/06/2018 01 10 39 93 37 73 03 30 ĂN LÔ 10 73 03 30X3
27/06/2018 03 30 84 80 36 63 46 64 ĂN LÔ 84
26/06/2018 12 21 25 52 69 96 46 64 ĂN LÔ 46
25/06/2018 39 93 89 98 37 73 18 81 ĂN LÔ 39 93 81
24/06/2018 04 40 89 98 57 75 27 72 ĂN LÔ 04 89 27 72
23/06/2018 04 40 03 30 08 80 38 83 ĂN LÔ 03 30 80
22/06/2018 36 63 04 40 08 80 78 87 ĂN LÔ 36 04 78
21/06/2018 36 74 35 59 22 91 11 17 ĂN LÔ 36
20/06/2018 56 65 35 28 09 74 21 15 ĂN LÔ 21 15
19/06/2018 56 65 71 72 12 90 74 13 ĂN LÔ 65 71 90X2
18/06/2018 01 23 25 82 80 67 76 20 ĂN LÔ 01X2 80
17/06/2018 97 91 78 87 60 50 36 21 ĂN LÔ 97 91 78 87X2 36
16/06/2018 47 74 08 31 26 15 98 54 ĂN LÔ 74 26 98X2
15/06/2018 35 53 44 16 45 51 49 28 ĂN LÔ 35 53X2 45 51 28
14/06/2018 18 48 84 46 56 33 34 55 ĂN LÔ 18 84 56 34
13/06/2018 12 08 80 82 36 97 61 29 ĂN LÔ 08 82 97X2 29
12/06/2018 84 34 43 25 67 38 24 40 ĂN LÔ 84X2 25 67
11/06/2018 17 78 40 08 47 74 43 76 ĂN LÔ 47
10/06/2018 54 97 10 11 67 84 92 21 ĂN LÔ 67X4
09/06/2018 54 97 66 56 21 73 72 10 ĂN LÔ 72 73
08/06/2018 68 86 10 62 59 95 55 83 ĂN LÔ 59 83
07/06/2018 12 21 18 11 62 36 71 10 ĂN LÔ 12 21 18
06/06/2018 82 63 64 18 71 49 53 60 ĂN LÔ 82 64 60
05/06/2018 08 80 18 79 39 93 29 68 ĂN LÔ 80X2 93X2
04/06/2018 08 30 38 11 28 63 53 70 ĂN LÔ 08 38 11 63
03/06/2018 01 10 68 14 11 23 63 82 ĂN LÔ 10X2 14 23 82
02/06/2018 01 08 10 19 31 38 56 85 ĂN LÔ 01 08 19 56 85X3
01/06/2018 01 39 62 19 91 18 22 65 ĂN LÔ 39 91 18 22
31/05/2018 01 30 65 19 91 11 29 92 ĂN LÔ 30 91 11
30/05/2018 08 80 64 19 91 11 22 63 ĂN LÔ 08 64 19 11 63
29/05/2018 03 30 66 19 91 11 27 63 ĂN LÔ 30 66 19X2 63
28/05/2018 05 38 66 19 91 14 22 61 ĂN LÔ 05 38 19 91X2 61
27/05/2018 04 30 69 19 91 11 23 63 ĂN LÔ 30 69 91 23
26/05/2018 04 37 73 67 19 11 64 90 ĂN LÔ 37 73 67 64
25/05/2018 02 35 64 29 92 11 22 63 ĂN LÔ 35 29 11
24/05/2018 01 02 53 74 63 46 23 54 ĂN LÔ 01 53 74 46X2 54
23/05/2018 03 30 66 19 91 12 22 63 ĂN LÔ 03 66 91 22
22/05/2018 30 64 86 14 41 36 39 98 ĂN LÔ 30X2 64 14 36
21/05/2018 32 66 68 58 01 62 22 42 ĂN LÔ 32X2 58X2 01
20/05/2018 32 66 68 85 04 62 22 70 ĂN LÔ 68 04 62 70
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (6 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 800.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 6 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ
NGÀY ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 62 68 TRƯỢT
17/07/2018 23 25 ĂN ĐỀ 23
16/07/2018 62 63 TRƯỢT
15/07/2018 60 62 TRƯỢT
14/07/2018 60 63 TRƯỢT
13/07/2018 21 26 TRƯỢT
12/07/2018 63 65 ĂN ĐỀ 65
11/07/2018 61 63 TRƯỢT
10/07/2018 31 34 TRƯỢT
09/07/2018 41 48 TRƯỢT
08/07/2018 41 43 TRƯỢT
07/07/2018 67 68 ĂN ĐỀ 67
06/07/2018 01 04 TRƯỢT
05/07/2018 41 47 TRƯỢT
04/07/2018 65 69 TRƯỢT
03/07/2018 30 35 ĂN ĐỀ 30
02/07/2018 30 31 TRƯỢT
01/07/2018 15 17 ĂN ĐỀ 17
30/06/2018 40 41 TRƯỢT
29/06/2018 70 71 TRƯỢT
28/06/2018 40 41 TRƯỢT
27/06/2018 30 38 TRƯỢT
26/06/2018 91 92 ĂN ĐỀ 92
25/06/2018 51 53 TRƯỢT
24/06/2018 71 74 TRƯỢT
23/06/2018 30 31 TRƯỢT
22/06/2018 02 04 TRƯỢT
21/06/2018 95 97 ĂN ĐỀ 97
20/06/2018 93 95 TRƯỢT
19/06/2018 80 81 TRƯỢT
18/06/2018 50 53 TRƯỢT
17/06/2018 61 64 ĂN ĐỀ 64
16/06/2018 91 92 TRƯỢT
15/06/2018 21 25 TRƯỢT
14/06/2018 72 73 TRƯỢT
13/06/2018 72 73 TRƯỢT
12/06/2018 71 76 TRƯỢT
11/06/2018 51 54 ĂN ĐỀ 54
10/06/2018 61 63 TRƯỢT
09/06/2018 91 97 TRƯỢT
08/06/2018 61 68 TRƯỢT
07/06/2018 41 47 TRƯỢT
06/06/2018 74 75 ĂN ĐỀ 75
05/06/2018 61 68 TRƯỢT
04/06/2018 31 38 TRƯỢT
03/06/2018 21 26 TRƯỢT
02/06/2018 21 29 TRƯỢT
01/06/2018 34 39 TRƯỢT
31/05/2018 82 85 TRƯỢT
30/05/2018 62 63 ĂN ĐỀ 63
29/05/2018 94 97 ĂN ĐỀ 97
28/05/2018 62 63 TRƯỢT
27/05/2018 82 89 TRƯỢT
26/05/2018 82 89 TRƯỢT
25/05/2018 07 09 TRƯỢT
24/05/2018 67 68 TRƯỢT
23/05/2018 44 48 ĂN ĐỀ 44
22/05/2018 34 39 TRƯỢT
21/05/2018 07 09 TRƯỢT
20/05/2018 71 78 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (8 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 8 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY ĐỀ 8 SỐ CHUẨN XÁC KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 62 64 67 69 12 14 16 19 ĂN ĐỀ 69
17/07/2018 22 24 26 28 12 13 14 15 TRƯỢT
16/07/2018 64 65 68 69 82 83 86 89 TRƯỢT
15/07/2018 60 62 63 68 40 42 44 46 ĂN ĐỀ 40
14/07/2018 60 62 63 68 20 23 25 26 ĂN ĐỀ 23
13/07/2018 20 23 28 29 31 32 33 36 TRƯỢT
12/07/2018 60 62 61 68 80 81 83 85 TRƯỢT
11/07/2018 60 62 64 68 01 02 04 06 TRƯỢT
10/07/2018 30 32 36 37 21 23 26 27 TRƯỢT
09/07/2018 41 42 43 45 01 03 05 08 ĂN ĐỀ 45
08/07/2018 51 53 56 59 41 43 46 47 TRƯỢT
07/07/2018 61 63 62 69 41 43 46 47 TRƯỢT
06/07/2018 03 06 07 09 11 13 14 17 ĂN ĐỀ 14
05/07/2018 41 45 46 48 51 54 56 57 TRƯỢT
04/07/2018 61 64 65 68 71 74 75 79 TRƯỢT
03/07/2018 35 31 36 39 50 51 56 59 TRƯỢT
02/07/2018 35 36 38 39 20 21 25 29 TRƯỢT
01/07/2018 10 14 16 19 60 61 65 67 TRƯỢT
30/06/2018 40 42 45 49 30 31 32 37 ĂN ĐỀ 42
29/06/2018 30 31 35 38 70 71 74 78 TRƯỢT
28/06/2018 40 45 47 49 70 71 74 78 TRƯỢT
27/06/2018 30 31 34 35 70 71 74 78 TRƯỢT
26/06/2018 90 92 95 98 50 51 52 54 TRƯỢT
25/06/2018 50 52 58 54 70 71 73 74 TRƯỢT
24/06/2018 70 71 72 75 40 41 42 48 TRƯỢT
23/06/2018 70 71 72 75 32 34 36 38 TRƯỢT
22/06/2018 03 06 08 09 32 34 36 38 TRƯỢT
21/06/2018 50 51 52 56 90 91 92 93 TRƯỢT
20/06/2018 90 91 92 97 12 13 15 16 ĂN ĐỀ 15
19/06/2018 80 81 87 89 70 71 72 79 ĂN ĐỀ 89
18/06/2018 50 51 52 56 12 13 15 16 TRƯỢT
17/06/2018 60 61 62 67 70 71 74 76 TRƯỢT
16/06/2018 90 93 96 97 70 71 72 76 TRƯỢT
15/06/2018 21 22 27 26 80 81 82 85 TRƯỢT
14/06/2018 40 41 43 47 70 71 72 73 ĂN ĐỀ 43
13/06/2018 40 41 46 47 70 71 76 78 TRƯỢT
12/06/2018 81 82 86 87 70 71 78 76 TRƯỢT
11/06/2018 50 51 56 58 70 71 74 76 TRƯỢT
10/06/2018 60 64 67 68 41 43 45 47 TRƯỢT
09/06/2018 91 94 96 99 41 43 47 49 ĂN ĐỀ 99
08/06/2018 61 64 69 67 31 36 38 39 ĂN ĐỀ 38
07/06/2018 61 64 65 67 40 42 46 49 TRƯỢT
06/06/2018 61 64 65 67 71 72 78 79 TRƯỢT
05/06/2018 61 64 65 67 31 35 37 39 TRƯỢT
04/06/2018 21 24 26 29 34 36 37 39 TRƯỢT
03/06/2018 21 24 26 29 41 46 48 49 TRƯỢT
02/06/2018 31 35 37 38 25 26 27 28 TRƯỢT
01/06/2018 31 32 37 38 74 75 76 79 TRƯỢT
31/05/2018 83 84 86 89 71 72 74 75 TRƯỢT
30/05/2018 62 63 64 69 82 83 84 89 ĂN ĐỀ 63
29/05/2018 62 63 64 67 92 93 97 98 ĂN ĐỀ 97
28/05/2018 62 63 64 69 52 53 54 59 TRƯỢT
27/05/2018 83 84 87 88 21 23 26 28 TRƯỢT
26/05/2018 83 84 87 88 62 63 68 69 TRƯỢT
25/05/2018 03 04 06 08 32 34 36 38 ĂN ĐỀ 36
24/05/2018 62 63 65 69 92 93 95 97 TRƯỢT
23/05/2018 42 43 48 49 52 53 58 59 TRƯỢT
22/05/2018 52 54 58 59 36 32 38 39 TRƯỢT
21/05/2018 03 04 06 08 31 32 38 39 TRƯỢT
20/05/2018 70 71 78 79 80 82 87 89 ĂN ĐỀ 70
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới 3 CÀNG 1 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (1 con 3 càng siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ ĐB SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG 1 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 562 TRƯỢT
17/07/2018 325 TRƯỢT
16/07/2018 583 TRƯỢT
15/07/2018 760 TRƯỢT
14/07/2018 023 ĂN CÀNG 023
13/07/2018 523 TRƯỢT
12/07/2018 963 TRƯỢT
11/07/2018 561 TRƯỢT
10/07/2018 732 TRƯỢT
09/07/2018 845 ĂN CÀNG 845
08/07/2018 741 TRƯỢT
07/07/2018 469 TRƯỢT
06/07/2018 514 ĂN CÀNG 514
05/07/2018 647 TRƯỢT
04/07/2018 965 TRƯỢT
03/07/2018 631 TRƯỢT
02/07/2018 635 TRƯỢT
01/07/2018 017 ĂN CÀNG 017
30/06/2018 647 TRƯỢT
29/06/2018 530 TRƯỢT
28/06/2018 140 TRƯỢT
27/06/2018 631 TRƯỢT
26/06/2018 992 ĂN CÀNG 992
25/06/2018 858 TRƯỢT
24/06/2018 374 TRƯỢT
23/06/2018 239 TRƯỢT
22/06/2018 134 TRƯỢT
21/06/2018 892 TRƯỢT
20/06/2018 695 TRƯỢT
19/06/2018 384 TRƯỢT
18/06/2018 153 TRƯỢT
17/06/2018 564 ĂN CÀNG 564
16/06/2018 391 TRƯỢT
15/06/2018 625 TRƯỢT
14/06/2018 743 ĂN ĐỀ 43
13/06/2018 243 TRƯỢT
12/06/2018 287 TRƯỢT
11/06/2018 854 ĂN CÀNG 854
10/06/2018 263 TRƯỢT
09/06/2018 791 TRƯỢT
08/06/2018 361 TRƯỢT
07/06/2018 540 TRƯỢT
06/06/2018 175 ĂN CÀNG 175
05/06/2018 569 TRƯỢT
04/06/2018 638 TRƯỢT
03/06/2018 648 TRƯỢT
02/06/2018 623 TRƯỢT
01/06/2018 674 TRƯỢT
31/05/2018 586 TRƯỢT
30/05/2018 362 TRƯỢT
29/05/2018 997 ĂN CÀNG 997
28/05/2018 962 TRƯỢT
27/05/2018 289 TRƯỢT
26/05/2018 268 TRƯỢT
25/05/2018 607 TRƯỢT
24/05/2018 467 TRƯỢT
23/05/2018 544 ĂN CÀNG 544
22/05/2018 639 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (đầu đuôi siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đầu đuôi chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
mới mới
18/07/2018 đầu 6 đuôi 9 ĂN ĐỀ 69
17/07/2018 đầu 2 đuôi 6 ĂN ĐẦU 2
16/07/2018 đầu 6 đuôi 8 TRƯỢT
15/07/2018 đầu 6 đuôi 0 ĂN ĐUÔI 0
14/07/2018 đầu 2 đuôi 6 ĂN ĐẦU 2
13/07/2018 đầu 2 đuôi 6 TRƯỢT
12/07/2018 đầu 6 đuôi 8 ĂN ĐẦU 6
11/07/2018 đầu 0 đuôi 4 ĂN ĐUÔI 4
10/07/2018 đầu 2 đuôi 1 TRƯỢT
09/07/2018 đầu 4 đuôi 3 ĂN ĐẦU 4
08/07/2018 đầu 4 đuôi 1 TRƯỢT
07/07/2018 đầu 6 đuôi 1 ĂN ĐẦU 6
06/07/2018 đầu 1 đuôi 9 ĂN ĐẦU 1
05/07/2018 đầu 4 đuôi 1 TRƯỢT
04/07/2018 đầu 6 đuôi 9 TRƯỢT
03/07/2018 đầu 3 đuôi 5 ĂN ĐẦU 3
02/07/2018 đầu 3 đuôi 0 TRƯỢT
01/07/2018 đầu 1 đuôi 5 ĂN ĐẦU 1
30/06/2018 đầu 4 đuôi 1 ĂN ĐẦU 4
29/06/2018 đầu 3 đuôi 8 TRƯỢT
28/06/2018 đầu 7 đuôi 4 ĂN ĐUÔI 4
27/06/2018 đầu 3 đuôi 0 TRƯỢT
26/06/2018 đầu 5 đuôi 0 TRƯỢT
25/06/2018 đầu 7 đuôi 3 ĂN ĐUÔI 3
24/06/2018 đầu 4 đuôi 1 ĂN ĐẦU 4
23/06/2018 đầu 3 đuôi 0 TRƯỢT
22/06/2018 đầu 0 đuôi 4 ĂN ĐUÔI 4
21/06/2018 đầu 5 đuôi 1 TRƯỢT
20/06/2018 đầu 9 đuôi 5 ĂN ĐUÔI 5
19/06/2018 đầu 8 đuôi 1 ĂN ĐẦU 8
18/06/2018 đầu 5 đuôi 3 ĂN ĐUÔI 3
17/06/2018 đầu 6 đuôi 2 ĂN ĐẦU 6
16/06/2018 đầu 9 đuôi 6 TRƯỢT
15/06/2018 đầu 2 đuôi 1 TRƯỢT
14/06/2018 đầu 4 đuôi 6 ĂN ĐẦU 4
13/06/2018 đầu 4 đuôi 3 TRƯỢT
12/06/2018 đầu 7 đuôi 1 TRƯỢT
11/06/2018 đầu 5 đuôi 1 TRƯỢT
10/06/2018 đầu 6 đuôi 3 ĂN ĐUÔI 3
09/06/2018 đầu 9 đuôi 7 ĂN ĐẦU 9
08/06/2018 đầu 6 đuôi 9 TRƯỢT
07/06/2018 đầu 4 đuôi 9 TRƯỢT
06/06/2018 đầu 7 đuôi 1 ĂN ĐẦU 7
05/06/2018 đầu 6 đuôi 5 ĂN ĐUÔI 5
04/06/2018 đầu 3 đuôi 4 TRƯỢT
03/06/2018 đầu 4 đuôi 4 TRƯỢT
02/06/2018 đầu 2 đuôi 5 ĂN ĐUÔI 5
01/06/2018 đầu 7 đuôi 4 ĂN ĐẦU 7
31/05/2018 đầu 8 đuôi 2 TRƯỢT
30/05/2018 đầu 6 đuôi 4 ĂN ĐẦU 6
29/05/2018 đầu 9 đuôi 4 ĂN ĐẦU 9
28/05/2018 đầu 6 đuôi 4 TRƯỢT
27/05/2018 đầu 8 đuôi 9 TRƯỢT
26/05/2018 đầu 6 đuôi 3 ĂN ĐUÔI 3
25/05/2018 đầu 0 đuôi 9 TRƯỢT
24/05/2018 đầu 6 đuôi 9 TRƯỢT
23/05/2018 đầu 4 đuôi 9 ĂN ĐẦU 4
22/05/2018 đầu 3 đuôi 6 ĂN ĐẦU 3
21/05/2018 đầu 0 đuôi 9 TRƯỢT
20/05/2018 đầu 7 đuôi 6 ĂN ĐẦU 7
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
KẾT QUẢ XỔ SỐ MỖI NGÀY


Soi Cầu Miền Bắc


Đang Oline: