.Kết quả hình ảnh cho anh than tai
THANTAIXOSO79.NET SOI CẦU MIỀN BẮC CAO CẤP
THÔNG BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ
mới Những bạn mới vào trang nên suy nghĩ trước lúc lấy số vì có thể hôm đầu tiên bạn vào đã trượt cầu ,ngày hôm sau bạn không theo nhưng lại ăn cầu . Vì vậy để đảm bảo có lãi cho những bạn đánh lớn hãy theo cầu lâu dài, và chia vốn đầu tư hợp lý theo tuần hoặc tháng ! để nổ tung miền bắc mỗi ngày chỉ có xosothantai79.com.
CHUYÊN SỐ CHUẨN SỐ ĐẸP MỖI NGÀY
۩۞۩ TRÁCH NHIỆM UY TÍN CHIẾN THẮNG ۩۞۩
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành độc thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ MIỀN BẮC ĐẸP NHẤT TRONG NGÀY -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ
NGÀY ĐỘC THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 23 ĂN LÔ 23X3
16/11/2017 18 TRƯỢT
15/11/2017 98 ĂN LÔ 98
14/11/2017 69 ĂN LÔ 69
13/11/2017 24 ĂN LÔ 24
12/11/2017 27 ĂN LÔ 27
11/11/2017 66 ĂN LÔ 66X2
10/11/2017 50 TRƯỢT
09/11/2017 79 ĂN LÔ 79
08/11/2017 09 ĂN LÔ 09
07/11/2017 58 ĂN LÔ 58
06/11/2017 09 ĂN LÔ 09X2
05/11/2017 64 ĂN LÔ 64
04/11/2017 90 TRƯỢT
03/11/2017 95 ĂN LÔ 95X2
02/11/2017 97 ĂN LÔ 97X2
01/11/2017 94 ĂN LÔ 94
31/10/2017 23 ĂN LÔ 23
30/10/2017 90 TRƯỢT
29/10/2017 95 ĂN LÔ 95
28/10/2017 91 ĂN LÔ 91x2
27/10/2017 07 ĂN LÔ 07
26/10/2017 51 ĂN LÔ 51x2
25/10/2017 52 ĂN LÔ 52
24/10/2017 26 TRƯỢT
23/10/2017 66 ĂN LÔ 66
22/10/2017 33 TRƯỢT
21/10/2017 55 TRƯỢT
20/10/2017 51 ĂN LÔ 51
19/10/2017 56 TRƯỢT
18/10/2017 26 ĂN LÔ 26
17/10/2017 58 TRƯỢT
16/10/2017 52 ĂN LÔ 52
15/10/2017 55 ĂN LÔ 55
14/10/2017 84 ĂN LÔ 84
13/10/2017 83 ĂN LÔ 83
12/10/2017 83 ĂN LÔ 83x2
11/10/2017 28 ĂN LÔ 28
10/10/2017 56 ĂN LÔ 56
09/10/2017 30 TRƯỢT
08/10/2017 01 ĂN LÔ 01X2
07/10/2017 29 TRƯỢT
06/10/2017 12 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (1 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ
NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 14 ĂN LÔ 14
16/11/2017 27 TRƯỢT
15/11/2017 51 TRƯỢT
14/11/2017 64 TRƯỢT
13/11/2017 36 ĂN LÔ 36
12/11/2017 03 TRƯỢT
11/11/2017 30 ĂN LÔ 30
10/11/2017 11 ĂN LÔ 11X2
09/11/2017 89 TRƯỢT
08/11/2017 28 TRƯỢT
07/11/2017 24 TRƯỢT
06/11/2017 69 ĂN LÔ 69
05/11/2017 82 TRƯỢT
04/11/2017 28 ĂN LÔ 28
03/11/2017 69 ĂN LÔ 69
02/11/2017 28 ĂN LÔ 28
01/11/2017 25 ĂN LÔ 25
31/10/2017 94 TRƯỢT
30/10/2017 03 ĂN LÔ 03
29/10/2017 30 ĂN LÔ 30
28/10/2017 28 ĂN LÔ 28
27/10/2017 35 TRƯỢT
26/10/2017 82 ĂN LÔ 82
25/10/2017 85 ĂN LÔ 85X2
24/10/2017 28 ĂN LÔ 28
23/10/2017 96 TRƯỢT
22/10/2017 55 ĂN LÔ 55X3
21/10/2017 95 ĂN LÔ 95
20/10/2017 58 ĂN LÔ 58
19/10/2017 83 ĂN LÔ 83X2
18/10/2017 56 TRƯỢT
17/10/2017 24 ĂN LÔ 24
16/10/2017 66 ĂN LÔ 66
15/10/2017 31 ĂN LÔ 31
14/10/2017 40 TRƯỢT
13/10/2017 70 ĂN LÔ 70X2
12/10/2017 76 ĂN LÔ 76
11/10/2017 65 ĂN LÔ 65X2
10/10/2017 26 TRƯỢT
09/10/2017 23 TRƯỢT
08/10/2017 82 ĂN LÔ 82
07/10/2017 57 TRƯỢT
06/10/2017 28 ĂN LÔ 28
05/10/2017 86 ĂN LÔ 86
04/10/2017 20 ĂN LÔ 20
03/10/2017 55 ĂN LÔ 55
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công song thủ lô chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ LÔ
NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 85 58 ĂN LÔ 58
16/11/2017 08 80 ĂN LÔ 80
15/11/2017 15 51 ĂN LÔ 15X2
14/11/2017 27 72 TRƯỢT
13/11/2017 24 42 ĂN LÔ 24
12/11/2017 14 41 ĂN LÔ 14
11/11/2017 17 71 ĂN LÔ 71
10/11/2017 03 30 ĂN LÔ 30
09/11/2017 27 72 ĂN LÔ 27
08/11/2017 12 21 ĂN LÔ 21
07/11/2017 47 74 ĂN LÔ 47
06/11/2017 56 65 ĂN LÔ 65X2
05/11/2017 59 95 ĂN LÔ 59
04/11/2017 27 72 ĂN LÔ 27
03/11/2017 02 20 TRƯỢT
02/11/2017 05 50 ĂN LÔ 05 50
01/11/2017 27 72 ĂN LÔ 72
31/10/2017 09 90 ĂN LÔ 90X2
30/10/2017 38 83 ĂN LÔ 83
29/10/2017 35 53 TRƯỢT
28/10/2017 36 63 ĂN LÔ 63
27/10/2017 35 53 ĂN LÔ 53
26/10/2017 76 67 ĂN LÔ 67
25/10/2017 51 95 TRƯỢT
24/10/2017 12 67 ĂN LÔ 12
23/10/2017 27 72 ĂN LÔ 27X2
22/10/2017 08 70 TRƯỢT
21/10/2017 33 02 ĂN LÔ 02
20/10/2017 00 67 ĂN LÔ 67X2
19/10/2017 03 30 ĂN LÔ 30
18/10/2017 09 90 ĂN LÔ 09X3
17/10/2017 69 96 TRƯỢT
16/10/2017 02 20 ĂN LÔ 02 20
15/10/2017 68 86 ĂN LÔ 68X2
14/10/2017 16 61 ĂN LÔ 16
13/10/2017 69 96 TRƯỢT
12/10/2017 09 90 ĂN LÔ 09
11/10/2017 76 90 ĂN LÔ 90
10/10/2017 26 62 TRƯỢT
09/10/2017 37 73 ĂN LÔ 37X2
08/10/2017 57 75 ĂN LÔ 75X2
07/10/2017 16 61 ĂN LÔ 16
06/10/2017 78 87 ĂN LÔ 78
05/10/2017 43 22 TRƯỢT
04/10/2017 20 12 ĂN LÔ 20
03/10/2017 04 71 ĂN LÔ 04
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (2 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 2 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 2
NGÀY XIÊN 2 KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 47 02 ĂN XIÊN 47 02
16/11/2017 71 64 ĂN LÔ 71
15/11/2017 74 63 TRƯỢT
14/11/2017 26 63 ĂN LÔ 26
13/11/2017 22 63 ĂN LÔ 22
12/11/2017 36 97 ĂN XIÊN 36 97
11/11/2017 22 72 ĂN LÔ 72X2
10/11/2017 17 02 TRƯỢT
09/11/2017 08 14 ĂN LÔ 14
08/11/2017 20 36 ĂN LÔ 20X2
07/11/2017 70 82 TRƯỢT
06/11/2017 72 24 ĂN LÔ 72
05/11/2017 24 82 TRƯỢT
04/11/2017 54 71 ĂN LÔ 71
03/11/2017 69 81 ĂN LÔ 69
02/11/2017 03 91 TRƯỢT
01/11/2017 97 38 TRƯỢT
31/10/2017 35 67 ĂN XIÊN 35 67
30/10/2017 12 37 ĂN LÔ 12
29/10/2017 95 70 ĂN XIÊN 95 70
28/10/2017 71 25 ĂN LÔ 71
27/10/2017 65 25 ĂN LÔ 25X2
26/10/2017 31 09 ĂN LÔ 09
25/10/2017 52 71 ĂN XIÊN 52 71
24/10/2017 52 31 TRƯỢT
23/10/2017 30 65 ĂN LÔ 65
22/10/2017 90 03 ĂN XIÊN 90 03
21/10/2017 47 28 ĂN XIÊN 47 28
20/10/2017 12 74 ĂN XIÊN 12 74
19/10/2017 36 82 ĂN LÔ 82
18/10/2017 17 93 TRƯỢT
17/10/2017 15 24 ĂN XIÊN 15 24X2
16/10/2017 02 18 ĂN LÔ 02
15/10/2017 22 16 ĂN LÔ 16X2
14/10/2017 22 12 ĂN LÔ 22
13/10/2017 28 33 ĂN XIÊN 28X2 33
12/10/2017 33 96 TRƯỢT
11/10/2017 28 55 ĂN LÔ 28
10/10/2017 16 67 ĂN LÔ 16
09/10/2017 74 12 ĂN LÔ 74X2
08/10/2017 71 18 ĂN LÔ 18
07/10/2017 73 68 ĂN LÔ 73
06/10/2017 32 22 ĂN LÔ 22
05/10/2017 32 65 TRƯỢT
04/10/2017 23 72 ĂN XIÊN 23 72
03/10/2017 72 45 ĂN LÔ 72
02/10/2017 41 85 ĂN LÔ 85
01/10/2017 47 74 ĂN XIÊN 47 74
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (3 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 700.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 3 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 3
NGÀY XIÊN 3 KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 74 23 85 ĂN LÔ 23X3
16/11/2017 58 73 99 ĂN XIÊN 58 73 99
15/11/2017 79 23 94 ĂN LÔ 79X2
14/11/2017 71 18 28 TRƯỢT
13/11/2017 55 86 25 ĂN LÔ 86 25
12/11/2017 58 65 46 ĂN LÔ 65X3 46
11/11/2017 24 71 31 ĂN LÔ 71 31
10/11/2017 28 16 50 ĂN LÔ 28 16
09/11/2017 89 02 59 TRƯỢT
08/11/2017 97 28 71 ĂN LÔ 71
07/11/2017 71 34 67 TRƯỢT
06/11/2017 12 87 70 TRƯỢT
05/11/2017 25 72 59 ĂN LÔ 25X2 59
04/11/2017 24 64 13 ĂN LÔ 13X2
03/11/2017 71 95 34 ĂN LÔ 95X2 34
02/11/2017 28 66 62 ĂN LÔ 28
01/11/2017 25 73 09 ĂN XIÊN 25 73 09X2
31/10/2017 23 84 62 ĂN LÔ 23
30/10/2017 09 16 76 ĂN LÔ 16
29/10/2017 84 03 85 TRƯỢT
28/10/2017 24 72 66 ĂN LÔ 24X2 72
27/10/2017 00 77 43 ĂN LÔ 00 43X3
26/10/2017 55 38 43 ĂN LÔ 55 38
25/10/2017 66 09 38 TRƯỢT
24/10/2017 72 02 95 ĂN XIÊN 72 02 95
23/10/2017 55 70 95 ĂN LÔ 55
22/10/2017 55 70 34 ĂN LÔ 55X3 34
21/10/2017 17 23 60 ĂN LÔ 60 17
20/10/2017 64 32 22 ĂN LÔ 64 32
19/10/2017 97 25 71 ĂN LÔ 97 71
18/10/2017 55 97 63 ĂN LÔ 63X2
17/10/2017 15 69 61 ĂN LÔ 15 61
16/10/2017 01 23 94 ĂN XIÊN 01 23 94
15/10/2017 31 18 40 ĂN LÔ 31 40
14/10/2017 21 40 01 TRƯỢT
13/10/2017 15 52 38 ĂN LÔ 15 52
12/10/2017 45 51 00 ĂN LÔ 45 51
11/10/2017 26 01 95 ĂN XIÊN 26 01 95
10/10/2017 13 82 55 ĂN LÔ 82 55
09/10/2017 30 25 78 ĂN LÔ 25X2 78
08/10/2017 43 21 35 TRƯỢT
07/10/2017 40 21 85 TRƯỢT
06/10/2017 98 13 78 ĂN XIÊN 98 13 78
05/10/2017 99 21 78 ĂN LÔ 21
04/10/2017 90 12 78 ĂN LÔ 90
03/10/2017 93 16 70 ĂN XIÊN 93 16 70
02/10/2017 13 40 80 ĂN LÔ 13X2 40X2
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU

mới SOI CẦU XIÊN 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (xiên 4 siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cặp xiên 4 chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU XIÊN 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU XIÊN 4 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY XIÊN 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 14 09 53 92 ĂN XIÊN 14 09 53 92
16/11/2017 17 72 57 05 ĂN LÔ 17 57
15/11/2017 16 39 98 27 ĂN LÔ 16 98
14/11/2017 55 62 58 24 ĂN LÔ 55
13/11/2017 28 95 09 16 TRƯỢT
12/11/2017 07 27 13 73 ĂN LÔ 27
11/11/2017 64 55 13 03 ĂN LÔ 55
10/11/2017 72 03 16 53 ĂN LÔ 16
09/11/2017 74 52 10 42 ĂN LÔ 52X2 42
08/11/2017 73 82 00 32 ĂN LÔ 73 81 32
07/11/2017 95 33 61 58 ĂN LÔ 95 33 58
06/11/2017 77 82 68 03 ĂN LÔ 68 03
05/11/2017 77 85 26 19 ĂN LÔ 85 19
04/11/2017 77 81 19 74 ĂN LÔ 81X2 74
03/11/2017 47 89 63 55 ĂN XIÊN 47 89 63 55
02/11/2017 97 23 10 53 ĂN LÔ 97X2 53
01/11/2017 18 79 72 66 ĂN LÔ 79 72
31/10/2017 90 81 25 65 ĂN LÔ 90X2 81 65X2
30/10/2017 18 34 84 67 ĂN LÔ 18 34
29/10/2017 15 52 43 66 ĂN LÔ 43 66
28/10/2017 91 24 60 02 ĂN LÔ 91X2 24X2 02
27/10/2017 56 10 18 59 TRƯỢT
26/10/2017 77 67 09 82 ĂN XIÊN 77X2 67 09 82
25/10/2017 71 82 25 57 ĂN LÔ 25 71
24/10/2017 71 83 25 90 ĂN LÔ 25 90X2
23/10/2017 71 69 83 30 ĂN LÔ 69X2
22/10/2017 07 29 78 94 ĂN LÔ 07 78
21/10/2017 57 07 27 41 ĂN LÔ 57 27X2
20/10/2017 31 29 19 00 ĂN LÔ 31 19
19/10/2017 31 99 50 72 ĂN XIÊN 31 99 50 72
18/10/2017 52 13 04 70 ĂN LÔ 52 70X2
17/10/2017 49 13 84 09 ĂN LÔ 49 84
16/10/2017 66 01 76 24 ĂN LÔ 66 01 76X2
15/10/2017 55 01 21 73 ĂN LÔ 55 73
14/10/2017 51 82 08 95 ĂN LÔ 51 08
13/10/2017 54 82 70 23 ĂN XIÊN 54 82 70X2 23
12/10/2017 41 92 76 71 ĂN LÔ 92 71X2
11/10/2017 45 03 62 67 TRƯỢT
10/10/2017 47 05 19 68 ĂN LÔ 47 68
09/10/2017 42 85 64 52 ĂN LÔ 42 64X2 52
08/10/2017 75 82 61 02 ĂN XIÊN 75X2 61 82 02
07/10/2017 54 85 00 33 ĂN LÔ 54 33
06/10/2017 51 83 73 26 ĂN LÔ 83 73 26
05/10/2017 87 07 17 29 ĂN LÔ 07 29
04/10/2017 10 84 22 35 ĂN LÔ 35 84
03/10/2017 10 87 22 30 ĂN LÔ 30
02/10/2017 11 09 51 98 ĂN XIÊN 11 09 51 98
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (4 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công dàn lô 4 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 4 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 4 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 25 85 78 64 ĂN LÔ 78 64
16/11/2017 25 80 97 40 ĂN LÔ 80 97
15/11/2017 25 59 46 82 ĂN LÔ 59 46
14/11/2017 84 25 81 63 ĂN LÔ 25 84
13/11/2017 88 25 52 69 ĂN LÔ 25
12/11/2017 68 97 85 75 ĂN LÔ 85 97 75
11/11/2017 27 51 69 58 TRƯỢT
10/11/2017 72 85 95 45 ĂN LÔ 85
09/11/2017 54 81 12 63 ĂN LÔ 54X2 63
08/11/2017 74 67 06 08 TRƯỢT
07/11/2017 79 55 87 66 ĂN LÔ 55 66
06/11/2017 73 51 27 41 ĂN LÔ 27 41
05/11/2017 64 56 77 66 ĂN LÔ 64 66
04/11/2017 66 36 31 27 ĂN LÔ 36 27
03/11/2017 55 91 64 74 ĂN LÔ 55
02/11/2017 55 27 59 74 ĂN LÔ 27X2 59
01/11/2017 55 21 51 92 ĂN LÔ 55 51 92
31/10/2017 99 77 51 85 ĂN LÔ 99 85x2
30/10/2017 56 65 38 87 ĂN LÔ 56 87
29/10/2017 50 30 70 68 ĂN LÔ 30 70
28/10/2017 34 52 62 84 ĂN LÔ 52 62
27/10/2017 47 74 69 04 ĂN LÔ 04
26/10/2017 47 22 93 66 TRƯỢT
25/10/2017 50 72 25 63 ĂN LÔ 72 25 63
24/10/2017 50 68 94 33 ĂN LÔ 50 33
23/10/2017 59 73 31 35 ĂN LÔ 59 73X2 35
22/10/2017 54 11 23 76 ĂN LÔ 76 23
21/10/2017 54 76 84 43 ĂN LÔ 76 43
20/10/2017 15 38 47 71 ĂN LÔ 15 38 71
19/10/2017 36 81 22 38 ĂN LÔ 81 38
18/10/2017 93 51 22 83 TRƯỢT
17/10/2017 92 93 04 56 TRƯỢT
16/10/2017 47 13 31 95 ĂN LÔ 47 95
15/10/2017 55 72 67 42 ĂN LÔ 55 67X2
14/10/2017 12 90 03 64 ĂN LÔ 90 64
13/10/2017 11 60 72 24 ĂN LÔ 11X2 24
12/10/2017 21 60 88 66 ĂN LÔ 66
11/10/2017 72 11 51 43 ĂN LÔ 11 43
10/10/2017 45 69 92 77 ĂN LÔ 69 77X2
09/10/2017 06 69 21 50 ĂN LÔ 69 21
08/10/2017 05 24 24 33 ĂN LÔ 24 33
07/10/2017 47 06 51 34 ĂN LÔ 51
06/10/2017 39 91 09 66 ĂN LÔ 91 09 66
05/10/2017 47 74 91 95 ĂN LÔ 91 95
04/10/2017 87 29 71 06 ĂN LÔ 71X2
03/10/2017 13 78 31 67 ĂN LÔ 13 31 67
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU LÔ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (8 con Lô siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công dàn lô 8 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU LÔ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ 8 SỐ
NGÀY CẦU LÔ 8 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 66 63 14 02 20 23 28 08 ĂN LÔ 14 02 20 23X3 08
16/11/2017 60 64 16 20 26 80 95 51 ĂN LÔ 16X2 26 80 95 51
15/11/2017 79 39 55 10 56 66 51 75 ĂN LÔ 79X2 10 56 75
14/11/2017 94 82 55 24 41 10 81 73 ĂN LÔ 94 55 41 10 73
13/11/2017 91 87 22 16 09 62 54 82 ĂN LÔ 87X2 22 54
12/11/2017 91 57 81 88 02 30 17 36 ĂN LÔ 57 02 30 36
11/11/2017 93 51 07 73 27 72 26 66 ĂN LÔ 93X2 72X2 66X2
10/11/2017 84 85 30 23 28 45 46 49 ĂN LÔ 85 30 23 28
09/11/2017 89 52 05 12 43 27 50 82 ĂN LÔ 52X2 27 05
08/11/2017 84 52 75 55 06 73 10 44 ĂN LÔ 75X2 73 44
07/11/2017 87 92 51 70 97 55 34 18 ĂN LÔ 92 51 55 18
06/11/2017 82 87 35 41 07 67 76 26 ĂN LÔ 35 41 07
05/11/2017 85 79 82 59 77 91 47 25 ĂN LÔ 85 79 59 25X2
04/11/2017 62 57 81 28 56 64 71 79 ĂN LÔ 62 81X2 71
03/11/2017 66 57 01 10 03 70 91 95 ĂN LÔ 10 03 95X2
02/11/2017 66 58 01 10 03 42 93 28 ĂN LÔ 58X2 42 93 28
01/11/2017 02 20 25 09 72 73 55 62 ĂN LÔ 25 09X2 72 73 55
31/10/2017 09 90 23 25 67 72 13 82 ĂN LÔ 90X2 23 67 13
30/10/2017 03 09 16 18 33 51 97 66 ĂN LÔ 03 16 18
29/10/2017 07 70 89 60 66 95 75 34 ĂN LÔ 07 70 66 95
28/10/2017 73 35 15 28 60 91 83 72 ĂN LÔ 73 72 28 91X2
27/10/2017 76 36 10 04 24 07 59 35 ĂN LÔ 36 04 07
26/10/2017 67 82 38 39 93 43 51 07 ĂN LÔ 67 82 38 51X2
25/10/2017 67 31 71 49 82 23 43 07 ĂN LÔ 71 23
24/10/2017 67 70 26 52 72 82 83 01 ĂN LÔ 70X2 72
23/10/2017 30 31 52 70 72 26 94 66 ĂN LÔ 66
22/10/2017 01 94 84 85 72 52 33 23 ĂN LÔ 84 23
21/10/2017 11 01 02 33 15 51 76 85 95 ĂN LÔ 02 76 95
20/10/2017 12 15 01 46 23 67 51 47 ĂN LÔ 12 15 67X2 51
19/10/2017 82 83 22 09 90 29 31 93 ĂN LÔ 82 83X2 31X2
18/10/2017 28 82 04 83 74 22 56 72 TRƯỢT
17/10/2017 13 83 04 18 24 26 69 93 ĂN LÔ 24X2
16/10/2017 13 31 04 01 15 18 92 66 ĂN LÔ 01 66
15/10/2017 01 31 55 86 92 07 18 21 ĂN LÔ 31 55
14/10/2017 40 16 24 31 41 41 21 56 ĂN LÔ 16 41 56
13/10/2017 16 21 15 54 00 13 40 67 ĂN LÔ 15 54 13 67
12/10/2017 96 13 31 72 00 41 70 33 ĂN LÔ 72X2
11/10/2017 96 67 76 72 51 46 38 07 ĂN LÔ 07
10/10/2017 26 62 66 45 55 72 86 05 ĂN LÔ 66 55 86
09/10/2017 12 21 13 83 92 95 64 01 ĂN LÔ 21 83 92 64X2
08/10/2017 60 54 31 40 93 66 30 18 ĂN LÔ 60 54 31 66 18
07/10/2017 33 30 43 00 75 54 85 89 ĂN LÔ 33 54 75
06/10/2017 30 31 70 10 00 96 97 54 ĂN LÔ 31 70 00X2 97
05/10/2017 29 39 47 74 77 68 11 22 ĂN LÔ 29 77
04/10/2017 20 21 12 92 56 46 23 05 ĂN LÔ 20 46X2 23 05
03/10/2017 04 63 25 00 13 33 46 87 ĂN LÔ 04 25 13 46
02/10/2017 09 63 29 10 13 00 33 46 ĂN LÔ 09 29 13X2 33
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (6 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.000.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 6 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 2 SỐ
NGÀY ĐỀ 2 SỐ KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 02 08 ĂN ĐỀ 08
16/11/2017 20 24 TRƯỢT
15/11/2017 84 86 TRƯỢT
14/11/2017 36 39 TRƯỢT
13/11/2017 41 46 ĂN ĐỀ 41
12/11/2017 62 64 TRƯỢT
11/11/2017 59 95 TRƯỢT
10/11/2017 46 49 TRƯỢT
09/11/2017 27 29 ĂN ĐỀ 27
08/11/2017 83 89 ĂN ĐỀ 83
07/11/2017 86 89 TRƯỢT
06/11/2017 75 76 TRƯỢT
05/11/2017 48 90 TRƯỢT
04/11/2017 28 29 TRƯỢT
03/11/2017 34 38 ĂN ĐỀ 34
02/11/2017 06 16 TRƯỢT
01/11/2017 16 96 TRƯỢT
31/10/2017 41 43 ĂN ĐỀ 43
30/10/2017 06 07 TRƯỢT
29/10/2017 70 35 ĂN ĐỀ 70
28/10/2017 06 14 TRƯỢT
27/10/2017 67 76 TRƯỢT
26/10/2017 05 50 TRƯỢT
25/10/2017 26 67 TRƯỢT
24/10/2017 14 16 TRƯỢT
23/10/2017 15 17 TRƯỢT
22/10/2017 53 63 ĂN ĐỀ 53
21/10/2017 93 95 ĂN ĐỀ 95
20/10/2017 62 67 TRƯỢT
19/10/2017 43 93 TRƯỢT
18/10/2017 76 96 TRƯỢT
17/10/2017 27 34 TRƯỢT
16/10/2017 47 67 TRƯỢT
15/10/2017 85 65 ĂN ĐỀ 85
14/10/2017 32 35 TRƯỢT
13/10/2017 25 28 ĂN ĐỀ 28
12/10/2017 04 06 ĂN ĐỀ 04
11/10/2017 53 56 TRƯỢT
10/10/2017 85 86 TRƯỢT
09/10/2017 35 36 TRƯỢT
08/10/2017 10 15 TRƯỢT
07/10/2017 24 25 ĂN ĐỀ 24
06/10/2017 01 23 TRƯỢT
05/10/2017 53 93 TRƯỢT
04/10/2017 19 91 TRƯỢT
03/10/2017 61 41 TRƯỢT
02/10/2017 01 07 ĂN ĐỀ 07
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (8 con đề siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 800.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đề 8 số chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐỀ 8 SỐ CHUẨN XÁC
NGÀY ĐỀ 8 SỐ CHUẨN XÁC KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 04 06 09 07 12 16 18 19 TRƯỢT
16/11/2017 25 26 27 29 50 52 54 56 ĂN ĐỀ 50
15/11/2017 80 82 85 89 20 24 26 28 TRƯỢT
14/11/2017 30 32 34 35 70 72 74 76 TRƯỢT
13/11/2017 40 45 47 49 71 72 75 76 TRƯỢT
12/11/2017 60 65 67 69 41 45 46 49 ĂN ĐỀ 65
11/11/2017 51 52 56 58 91 92 94 96 TRƯỢT
10/11/2017 41 40 45 47 50 51 56 59 TRƯỢT
09/11/2017 20 25 26 24 72 75 73 79 TRƯỢT
08/11/2017 82 84 86 87 42 43 46 49 TRƯỢT
07/11/2017 82 83 84 88 92 93 96 98 TRƯỢT
06/11/2017 78 79 77 73 85 86 87 88 TRƯỢT
05/11/2017 40 45 46 48 95 96 98 99 TRƯỢT
04/11/2017 20 25 26 27 05 06 07 08 ĂN ĐỀ 27
03/11/2017 20 24 25 26 30 35 36 39 TRƯỢT
02/11/2017 20 21 26 28 50 51 56 58 TRƯỢT
01/11/2017 12 15 16 18 90 92 95 96 ĂN ĐỀ 92
31/10/2017 45 46 48 49 51 53 56 58 TRƯỢT
30/10/2017 03 05 08 09 85 86 87 89 ĂN ĐỀ 87
29/10/2017 71 75 76 78 30 31 36 38 TRƯỢT
28/10/2017 04 05 08 09 10 15 16 18 TRƯỢT
27/10/2017 60 64 67 68 70 74 76 78 TRƯỢT
26/10/2017 05 06 07 08 50 54 57 58 TRƯỢT
25/10/2017 20 22 26 28 60 62 67 68 ĂN ĐỀ 22
24/10/2017 10 15 17 18 80 84 85 86 TRƯỢT
23/10/2017 16 10 18 19 81 84 85 87 TRƯỢT
22/10/2017 53 54 55 56 63 64 65 67 ĂN ĐỀ 53
21/10/2017 13 14 15 17 94 95 96 97 TRƯỢT
20/10/2017 63 65 68 69 82 83 86 87 TRƯỢT
19/10/2017 41 42 46 47 91 92 96 97 TRƯỢT
18/10/2017 70 72 73 76 92 94 96 97 ĂN ĐỀ 70
17/10/2017 21 23 24 26 31 34 32 34 ĂN ĐỀ 24
16/10/2017 42 43 46 49 61 63 67 69 ĂN ĐỀ 49
15/10/2017 82 83 86 89 62 63 67 69 TRƯỢT
14/10/2017 31 34 36 39 72 73 75 76 ĂN ĐỀ 72
13/10/2017 23 21 26 29 32 35 36 38 TRƯỢT
12/10/2017 02 03 00 05 52 54 55 56 TRƯỢT
11/10/2017 50 52 54 58 80 82 83 85 TRƯỢT
10/10/2017 12 13 14 15 81 82 83 86 TRƯỢT
09/10/2017 30 32 35 37 12 13 15 17 ĂN ĐỀ 37
08/10/2017 12 13 16 17 40 41 42 43 TRƯỢT
07/10/2017 21 22 23 27 81 82 84 85 TRƯỢT
06/10/2017 02 03 04 05 21 24 25 28 TRƯỢT
05/10/2017 50 51 52 56 91 92 93 96 ĂN ĐỀ 96
04/10/2017 10 12 13 14 15 92 93 95 TRƯỢT
03/10/2017 60 62 65 68 42 45 46 48 ĂN ĐỀ 48
02/10/2017 02 05 08 09 91 94 95 97 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới 3 CÀNG 1 SỐ SIÊU CHUẨN XÁC (1 con 3 càng siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 1.500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công 3 CÀNG SIÊU VÍP chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ DB SIÊU VÍP MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU 3 CÀNG 1 SỐ ĐB SIÊU VÍP
NGÀY 3 CÀNG 1 SỐ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 408 ĂN CÀNG 408
16/11/2017 520 TRƯỢT
15/11/2017 782 TRƯỢT
14/11/2017 379 TRƯỢT
13/11/2017 741 ĂN ĐỀ 41
12/11/2017 369 TRƯỢT
11/11/2017 851 TRƯỢT
10/11/2017 745 TRƯỢT
09/11/2017 327 ĂN CÀNG 327
08/11/2017 483 ĂN ĐỀ 83
07/11/2017 586 TRƯỢT
06/11/2017 375 TRƯỢT
05/11/2017 596 TRƯỢT
04/11/2017 628 TRƯỢT
03/11/2017 134 ĂN CÀNG 134
02/11/2017 725 TRƯỢT
01/11/2017 415 TRƯỢT
31/10/2017 146 TRƯỢT
30/10/2017 305 TRƯỢT
29/10/2017 270 ĂN CÀNG 270
28/10/2017 514 TRƯỢT
27/10/2017 478 TRƯỢT
26/10/2017 256 TRƯỢT
25/10/2017 726 TRƯỢT
24/10/2017 214 TRƯỢT
23/10/2017 516 TRƯỢT
22/10/2017 853 ĂN ĐỀ 53
21/10/2017 095 ĂN CÀNG 095
20/10/2017 762 TRƯỢT
19/10/2017 341 TRƯỢT
18/10/2017 572 TRƯỢT
17/10/2017 823 TRƯỢT
16/10/2017 946 TRƯỢT
15/10/2017 185 ĂN CÀNG 185
14/10/2017 132 TRƯỢT
13/10/2017 325 TRƯỢT
12/10/2017 104 ĂN ĐỀ 04
11/10/2017 983 TRƯỢT
10/10/2017 513 TRƯỢT
09/10/2017 532 TRƯỢT
08/10/2017 210 TRƯỢT
07/10/2017 424 ĂN CÀNG 424
06/10/2017 209 ĂN ĐỀ 09
05/10/2017 893 TRƯỢT
04/10/2017 315 TRƯỢT
03/10/2017 361 TRƯỢT
02/10/2017 507 ĂN ĐỀ 07
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
NẠP THẺ NHẬN NGAY CẦU ĐẸP TỪ CHUYÊN GIA SOI CẦU
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
mới (đầu đuôi siêu víp) (1 ngày), Bạn cần nạp phí dịch vụ là 500.000 VNĐ Sau khi các bạn nạp thẻ thành công cầu đầu đuôi chắc ăn nhất sẽ hiện ra trên màn hình các bạn nhìn cho kỹ nhé. Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày. Các bạn sẽ nhận được số từ 12h30 - 18h00 nhé !!!
Nạp Thẻ Tại Đây
mới SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC CHUẨN XÁC -
THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC KẾT QUẢ
mới mới
17/11/2017 đầu 0 đuôi 2 ĂN ĐẦU 0
16/11/2017 đầu 2 đuôi 0 ĂN ĐUÔI 0
15/11/2017 đầu 8 đuôi 9 TRƯỢT
14/11/2017 đầu 7 đuôi 9 TRƯỢT
13/11/2017 đầu 4 đuôi 9 ĂN ĐẦU 4
12/11/2017 đầu 6 đuôi 9 ĂN ĐẦU 6
11/11/2017 đầu 5 đuôi 9 TRƯỢT
10/11/2017 đầu 4 đuôi 9 TRƯỢT
09/11/2017 đầu 2 đuôi 7 ĂN ĐỂ 27
08/11/2017 đầu 8 đuôi 6 ĂN ĐẦU 8
07/11/2017 đầu 8 đuôi 3 TRƯỢT
06/11/2017 đầu 7 đuôi 8 TRƯỢT
05/11/2017 đầu 4 đuôi 8 TRƯỢT
04/11/2017 đầu 2 đuôi 8 ĂN ĐẦU 2
03/11/2017 đầu 3 đuôi 8 ĂN ĐẦU 3
02/11/2017 đầu 2 đuôi 1 ĂN ĐUÔI 1
01/11/2017 đầu 1 đuôi 8 TRƯỢT
31/10/2017 đầu 4 đuôi 5 ĂN ĐẦU 4
30/10/2017 đầu 0 đuôi 6 TRƯỢT
29/10/2017 đầu 7 đuôi 0 ĂN ĐỀ 70
28/10/2017 đầu 0 đuôi 4 ĂN ĐUÔI 4
27/10/2017 đầu 7 đuôi 6 TRƯỢT
26/10/2017 đầu 0 đuôi 7 TRƯỢT
25/10/2017 đầu 6 đuôi 7 TRƯỢT
24/10/2017 đầu 1 đuôi 6 TRƯỢT
23/10/2017 đầu 1 đuôi 7 TRƯỢT
22/10/2017 đầu 5 đuôi 3 ĂN ĐỀ 53
21/10/2017 đầu 9 đuôi 7 ĂN ĐẦU 9
20/10/2017 đầu 6 đuôi 2 ĂN ĐUÔI 2
19/10/2017 đầu 4 đuôi 6 TRƯỢT
18/10/2017 đầu 9 đuôi 3 TRƯỢT
17/10/2017 đầu 2 đuôi 6 ĂN ĐẦU 2
16/10/2017 đầu 4 đuôi 2 ĂN ĐẦU 4
15/10/2017 đầu 6 đuôi 3 TRƯỢT
14/10/2017 đầu 3 đuôi 2 ĂN ĐUÔI 2
13/10/2017 đầu 2 đuôi 6 ĂN ĐẦU 2
12/10/2017 đầu 0 đuôi 4 ĂN ĐỀ 04
11/10/2017 đầu 8 đuôi 5 TRƯỢT
10/10/2017 đầu 8 đuôi 2 TRƯỢT
09/10/2017 đầu 3 đuôi 2 ĂN ĐẦU 3
08/10/2017 đầu 1 đuôi 5 TRƯỢT
07/10/2017 đầu 2 đuôi 3 ĂN ĐẦU 2
06/10/2017 đầu 0 đuôi 3 ĂN ĐẦU 0
05/10/2017 đầu 5 đuôi 1 TRƯỢT
04/10/2017 đầu 9 đuôi 1 TRƯỢT
03/10/2017 đầu 6 đuôi 8 ĂN ĐUÔI 8
02/10/2017 đầu 0 đuôi 7 ĂN ĐỀ 07
01/10/2017 đầu 6 đuôi 2 ĂN ĐẦU 6
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC
XIN-CHÚC ANH-EM PHÁT-TÀI
KẾT QUẢ XỔ SỐ MỖI NGÀY


Soi Cầu Miền Bắc


Đang Oline: